De werkzaamheden aan de vijver in het Wilhelminapark zijn van start gegaan. Onze inspanningen naar de gemeente om een spoedig herstel van de parkvijver worden beloond. De folie en de betuining worden vervangen! Binnenkort hebben we een park met een mooie vijver.

U heeft het waarschijnlijk al opgemerkt: er wordt voortvarend aan de vijver in “ons” park gewerkt. De afdichtingsfolie (deze folie voorkomt dat het water in de grond wegzakt) en de randen, de zo genaamde betuining, worden vervangen. De werkzaamheden zullen volgens de gemeente 4 weken (tot en met 6 juni) duren.

De start van de werkzaamheden

Vorige week is gestart met het aanbrengen van het plaatsen van de bronbemaling. Hierdoor wordt de grondwaterstand verlaagd, zodat de aannemer de werkzaamheden in een droge “vijver” kan uitvoeren. Met behulp van een bootje met een grote hark is de begroeiing en het vuil uit de vijver gehaald.

het uitbaggeren van de vijver

het uitbaggeren van de vijver

Werkzaamheden week 21

Deze week zullen de vissen overgezet worden naar de Slotvijver. De vijver zal uitgebaggerd en leeg gepompt worden. Daarna zal de oude folie worden verwijderd en gestart worden met het plaatsen van de nieuwe betuining.

Bethanieplein

Ook de vijver van het Bethanieplein was lek. Deze vijver heeft geen folie als afdichting, maar is uitgevoerd als een betonnen bak. De bak was gescheurd en daardoor lek. De scheuren worden gedicht door er een band over heen te plakken. De werkzaamheden aan deze vijver zijn afgerond en wordt weer gevuld met water. Zodra de vijver gevuld is, zullen de fonteinen weer in werking gesteld worden.

 

Bethaniëvijver

Bethaniëvijver

Iedere week verschijnt op deze plaats een update van de werkzaamheden…!