Update 17Huis-aan-huis is op 15 december 2016 onderstaande brief per post (op naam van de bewoners) verzonden door de Gemeente Zeist.  De inhoud van deze brief spreekt voor zich. Fase 1 van de Centrumvisie wordt hiermee afgerond en voor de wijk betekent dit dat fase 2 nu begint. De noodzakelijke aanpassingen in de wijk zullen worden ge├»nventariseerd en geprioriteerd. Besprekingen met de verantwoordelijke personen bij de Gemeente zijn inmiddels begonnen.

Uw adviezen zijn welkom en worden graag ontvangen op ons emailadres: bvwzeist@gmail.com.

2016 – 207074 Uitgaande brief Gemeente Informatie verkeersmaatregelen centrumvisie