Update 17 juni Wilhelminaparkvijver

Het profileren van de bodem van de vijver is nagenoeg klaar.
De folie is nu door een laag zand beschermd. Bij het ondiepe gedeelte langs de oever is nog een strook kunststof doek aangebracht als extra bescherming. De ruimte achter de houten schotten wordt gevuld met zand.

De folie loopt achter de betuining door tot aan het gras (maaiveld). Hierdoor zou bij regenval de waterstand in de vijver ook tot het gras kunnen stijgen. De waterstand moet echter tot ca. 20 cm onder dit peil blijven staan. Hiervoor is in de betuining richting de Woudenbergseweg een verlaagd gedeelde aangebracht. Hier wordt achter de verlaagde betuining grind aangebracht ( een zo genaamde grindkoffer). Overtollig water kan hier weg stromen en in de grond wegzakken, zodat het peil van de vijver op het gewenste niveau blijft staan.

1Doek voor bescherming van de folie wordt aangebracht. 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het verlaagde gedeelte van de betuining.

 

Eerdere update:

  • De folie wordt aangebracht en de vijverbodem geprofileerd.
  • De paaltjes voor de betuining zijn aangebracht. Nu wordt eerst een laag zand van de bodem gegraven en dan de folie aangebracht.
  • Deze folie komt namelijk ca. 0,5 m onder de vijverbodem te liggen. De folie is een pe–folie (Polyethyleen ). De naden van de folie worden gelast. Door het kunststof van de folie te verhitten smelt het aan elkaar, zo wordt voorkomen dat er nog water door de naden lekt. De vijver krijgt zo een gesloten bodem.

vijver 3

  • Na het aanbrengen van de folie wordt het zand er weer op aangebracht en wordt de bodem geprofileerd. Bij de randen wordt de vijver 0,20 m diep; in het midden ca. 1,50 m diep.
  • De ondiepe randen voorkomt, dat als een kind te water raakt deze niet meteen kopje onder gaat. Dus vooral voor de veiligheid.
  • De diepte in het midden is groter om voldoende water in de vijver te hebben voor planten en vissen. Natuurlijk ook voor het goed kunnen functioneren van de fontein!