Algemene Ledenvergadering (uitsluitend voor leden)

Hierbij nodigen wij u uit voor onze Algemene Ledenvergadering op donderdag 16 maart a.s.

Plaats: Christiaan Huygenstheater, Wilhelminalaan 22, Zeist
Aankomst: 19.45 uur (koffie, thee, frisdrank)
Aanvang vergadering: 20.00 uur
 

AGENDA

  1. Opening door de voorzitter en mededelingen
  2. Update gevolgen Centrumvisie – update 18 C
  3. Jaarverslag 2016 – activiteiten van de BVW in beeld – voorzitter
  4. Jaarverslag 2016 – begroting 2017 – penningmeester
  5. Décharge penningmeester – verkiezing nieuw lid voor de kascommissie
  6. Bestuursverkiezing: aftredend en niet verkiesbaar Johan Klein Holte en Susanna van Dijke (officieel afscheid op zondag 7 mei 2017);  aanstelling: Jaco Booster, Birgitte Klein Holte en Rutger van Hogezand met kort voorstelrondje
  7. Jaarverslag 2016 – On The Move in beeld – Susanna van Dijke/Birgitte Klein Holte + activiteiten 2017
  8. Jaarverslag 2016 – Groen en Infra in beeld – Edwin Dorst + activiteiten 2017
  9. Plannen 2017 – overzicht lopende en nieuwe activiteiten van de Buurtvereniging – met o.a. Jubileumdag 25 jaar: op zondag 7 mei 2017
  10. Rondvraag en sluiting om uiterlijk 22.15 uur en wij toasten daarna op de vertrekkende en komende bestuursleden