Bestuur van de buurtvereniging Rond het Wilhelminapark en van On the Move

Het bestuur van de buurtvereniging bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester en Ledenadm.

Activiteiten

Groen

Algemeen mailadres Buurtvereniging

Bankrekeningnummer

Jaco Booster

Krullelaan

Bettina Zevenbergen

Wilhelminalaan

Patrick Bosman

Woudenbergseweg

Sophia Zandvoort

Choisyweg

Rutger van Hogezand

Krullelaan

NL19INGB0006493246 t.n.v. Buurtvereniging Rond het Wilhelminapark

Statuten van de buurtvereniging

Indien u inzage wilt hebben in de statuten van de buurtvereniging, kunt u via mail een verzoek indienen bij de secretaris.

On the Move

Het bestuur van Stichting On the Move bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Algemeen mailadres On the Move

On the Move clubs

Birgitte Klein Holte

Wilhelminalaan

Wil van Basten-Malipaard

Wilhelminalaan

Patrick Bosman

Woudenbergseweg

Zie On the Move voor de contactgegevens van de OtM-clubs