De bijeenkomst bij de Gemeente van maandag 29 augustus voor bewoners Wilhelminapark en Lyceumkwartier-Zuid over de definitieve doorrekenvarianten van de verkeersplannen voor onze wijken wordt verplaatst naar woensdag 31 augustus 2016 – van 19.30 – 21.00 uur.

Zie  onze website – update 15a voor de betreffende modellen met toelichting.