Van maandag 28 november t/m woensdag 30 november worden in opdracht van de Gemeente Zeist de Eikenbomen in de Prins Hendriklaan gesnoeid. De bewoners en bedrijven aan de Prins Hendriklaan hebben inmiddels een brief hierover ontvangen.

Dprins-hendriklaane planning in 3 fases

  • start 28 november vanaf 07.00 – vanaf Huydecoperlaan tot Wilhelminalaan
  • start 29 november vanaf 07.00 – vanaf Wilhelminalaan tot Stationslaan
  • start 30 november vanaf 07.00 – vanaf Stationslaan tot Boslaan 

Auto’s moeten ergens anders parkeren

Tijdens de snoeiwerkzaamheden kunnen geen auto’s op een deel van de Prins Hendriklaan geparkeerd worden. Er zal een Boa aanwezig zijn bij de start van de werkzaamheden om te voorkomen dat lege parkeervakken weer bezet worden met kantoorpersobeel.

In deze 3 fases worden de bomen aan beide zijden meegenomen zodat de dag er op dit deel weer normaal gebruikt kan worden voor het parkeren. De verdeling is een inschatting van de aannemer om per fase het werk in één dag af te kunnen maken. Vrijdag 25 november worden er vooraankondigingsborden geplaatst.

Contact

Mochten er zich onverwacht problemen voordoen, neem dan contact op met Michel van Dam, vakspecialist van de Gemeente Zeist via telefoonnummer 14030 of per e-mail m.van.dam@zeist.nl

 

bewonersbrief-november-prins-hendriklaan

Historie van de Prins Hendriklaan