Categorie: Centrumplan (page 2 of 4)

Update 18 B – Geen nieuwe sluiproute door Wilhelminapark

Geen extra verkeer door de Bethaniëlaan en Wilhelminalaan. Dat was de oproep van bewoners tijdens de infomatieavond van onze buurtvereniging maandag (20-02-2017) in het Christiaan Huygenstheater. Ze maken zich zorgen over toenemend autoverkeer als gevolg van het wijkverkeersplan. Invoering van eenrichtingsverkeer op een deel van de Stationslaan ter hoogte van basisschool Het Spoor leidt volgens de gemeente tot meer veiligheid voor de scholieren. De bewoners denken dat hun straten gebruikt gaan worden als nieuwe sluiproute. Ze zijn daarvoor ongeschikt: te smal met veel fietsers.

Lees verder

Update 18 – Uitnodiging voor bijeenkomst over verkeersmaatregelen

UITNODIGING

Voor leden van de Buurtvereniging Rond het Wilhelminapark

Voor een bijeenkomst over verkeerscirculatiemaatregelen (fase 1) en wijkverkeersplan (fase 2) op maandag 20 februari 2017 in het Christiaan Huygenstheater (Wilhelminalaan 22) om 19.00 uur.

 LET OP DE VROEGE AANVANGSTIJD!    

Lees verder

Aanvang sloop tunneltje – 26 september 2016 om 10.00 uur

Gisteren ontvingen wij van de Gemeente Zeist het volgende persbericht:

060-sloop-tunnel-centrum-gaat-door

Update 16 – Eindvoorstel wijkverkeersplan Lyceumkwartier-Zuid/Wilhelminapark

centrumplan-update-16

Gisteren (16-09-2016) ontvingen wij per e-mail van Lars Mathijssen van de Projectgroep verkeer Centrumvisie onderstaande brief en bijlagen. De inhoud spreekt voor zich.

 

Lees verder

Start werkzaamheden afsluiting tunnel Markt

Beste leden,

Inmiddels heeft u waarschijnlijk ook de flyer van “centrumzeistvernieuwt” in de brievenbus gekregen waarin gemeld wordt dat de start van de werkzaamheden in verband met het afsluiten van het tunneltje worden gestart op maandag 26 september a.s. Deze werkzaamheden zullen duren tot medio november 2016.

Lees verder

Definitieve doorrekenvarianten Centrum bekend!

Op basis van alle reacties worden er twee varianten doorgerekend, variant 3a+ en variant 3b+. In de bijgevoegde presentatie geeft de projectgroep Centrumvisie een nadere toelichting.

Op woensdagavond 31 augustus, om 19.30 uur op het gemeentehuis volgt de bijeenkomst voor Wilhelminapark, Lyceumkwartier-Zuid en nog enkele gesprekspartners.

Aanmelden hiervoor via e-mail:  mailto:bvwzeist@gmail.com

Definitieve varianten versie 2016 07 16

Het centrum van Zeist vernieuwt…

Beste leden,

Het zal u niet ontgaan zijn….. het

centrumzeistvernieuwt

Na de zomervakantie 2016 gaat het nu echt gebeuren!  In september besluit het College over de verkeersplannen voor onze wijk en het Lyceumkwartier-Zuid.

Lees verder

Update 15 – Terugblik op inloopavond 28 juni 2016 – Centrumvisie

Update 15Beste leden,

Op dinsdag 28 juni vond een inloopbijeenkomst plaats over het wijkverkeersplan Lyceumkwartier-Zuid/Wilhelminapark. Tijdens deze bijeenkomst zijn de verkeerseffecten van een aantal verkeersvarianten getoond en toegelicht.

Wij nemen hierna integraal het verslag op van Louise Vrieling, Projectmedewerker Centrumvisie, Gemeente Zeist.

Lees verder

Update 13 – bijeenkomst voor bewoners Wilhelminapark

Centrumplan update 13Op 1 juni 2016 hebben wij het overleg met de Gemeente weer voortgezet.

Het raadsdebat van 31 mei j.l. heeft duidelijk gemaakt dat er nu echt vrij snel met de uitvoering van fase 1 van de Centrumvisie wordt begonnen.  Er wordt haast gemaakt met de wijkverkeersplannen.  In principe zouden deze alle, liefst vóór de zomervakantie, vóór de raadsvergadering van 5 juli a.s. zodanig ingevuld moeten zijn dat er doorberekeningen gemaakt kunnen worden.

wijkverkeersplan w'parkOm een zo groot mogelijk draagvlak te creëren hebben we de Gemeente verzocht een inloopavond te organiseren over de dan voorliggende wijkverkeersplannen (een vijftal modellen zijn ter inzage) voor uitsluitend bewoners van onze wijk, leden en niet-leden van onze buurtvereniging en het Lyceumkwartier. De definitieve datum is dinsdag 28 juni om 19.30 uur op het Gemeentehuis, in de Publiekshal. De Gemeente verzorgt de uitnodigingen. Wij verwachten veel bewoners!  In de tussentijd vindt er nog een overleg ter voorbereiding plaats met de Gemeente, Lyceumkwartier en verkeerscommissie BVW. Onze wijken zijn immers nauw met elkaar verbonden.

Nadere info volgt. Save the date! Hoort zegt het voort!

Het vredige, doch gewraakte tunneltje op een zaterdagnamiddag in de zon….

Tunneltje - Klinkerzijde

Tunneltje – Klinkerzijde

Tunneltje AH-zijde

Tunneltje AH-zijde

Update 12 a en 12 b: reacties BVW op ingebrachte zienswijzen – Tunneltje

Het Gemeenteraadsbesluit van 3 maart 2015 om het Tunneltje bij het Emmaplein te willen sluiten voor alle autoverkeer heeft voor veel commotie gezorgd. Met belangstelling heeft ook het bestuur en de verkeerscommissie van de BVW de diverse ingebrachte zienswijzen en reacties gelezen. Het is duidelijk dat er door de vele inzenders veel energie en tijd in deze materie is gestoken om hun mening te formuleren.

Bijna iedere indiener van een zienswijze of reactie is tegen de afsluiting van het tunneltje.  Ook in onze wijk is het duidelijk: er bestaat een absolute eensgezindheid over de kern van de problematiek: het sluiten van het tunneltje. Dat mag niet gebeuren. Lees verder

« Oudere berichten Nieuwere berichten »

© 2020 Wilhelminapark Zeist

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑