Categorie: Historie (page 1 of 2)

Bestel nu het jubileumboekje

Zondag 7 mei vieren we dat de buurtvereniging Rond het Wilhelminapark 25 jaar bestaat. De uitnodiging heeft u inmiddels ontvangen.

Ontwerp omslag: Dieuke Roest Crollius

Ter gelegenheid van dit jubileum dook Margreet Wagenaar in de geschiedenis van onze buurtvereniging en heeft dit opgetekend via het beleid van de vijf voorzitters: Jan Visser, Jos Visser, Willem Coepijn, Peter Dieleman en Wil van Basten-Malipaard. Het boekje telt 36 pagina’s in A5-formaat en bevat veel interessante informatie en beeldmateriaal in kleur over 25 jaar buurtvereniging Rond het Wilhelminapark.

Bestel nu

Als u voor 1 mei het jubileumboekje bestelt, dan bedraagt de voorintekenprijs € 7,50. Daarna kunt u dit Jubileumboekje kopen bij o.a. Kramer en Van Doorn voor een hogere prijs, zolang de voorraad strekt. De deelnemers aan het running dinner ontvangen het jubileumboekje gratis (één per adres).

Twee bladzijden jubileumboek

NB: heeft u zich nog niet aangemeld voor ons jubileumfeest op 7 mei? Dan kan dat nog tot en met 29 april.

Timmermanlaan

De wijze waarop de naam Timmermanlaan tot stand is gekomen blijkt uit onderstaand stukje proza uit de notulen van de gemeenteraad van 17 januari 1924: ‘De heer Geijtenbeek brengt dank aan Burgemeester en Wethouders voor de zoo spoedige indiening van deze verbeteringsplannen, waardoor het algemeen belang zal zijn gediend, terwijl de verbetering tevens dienstbaar zal kunnen worden gemaakt aan de werkverruiming. Spr. kan zich echter niet vereenigen met het voorstel om dezen weg den naam te geven van Sloffenlaan.  Lees verder

Laantje zonder Eind

Het Laantje zonder Eind, dat schijnbaar eindeloos doorliep tot aan de grens van Soesterberg, werd vroeger ook wel Torenlaan of Toornlaan genoemd, omdat men vandaar uit de toren van Amersfoort (de ‘Lange Jan’) kon zien. Het werd ook aangeduid als Verbeek’s spoor. Het gedeelte van het Laantje zonder Eind tussen de Jagersingel en de Oude Woudenbergse Zandweg heette blijkens de wegenlegger van 12 januari 1906 Komlaantje.’

Lees verder

Choisyweg

Deze tekst is overgenomen uit het Geheugen van Zeist

Op 2 juni 1921 genoemd naar de buitenplaats ‘Choisy’, gelegen aan de Slotlaan tussen de 2e Hogeweg en de Woudenbergseweg. De buitenplaats is in 1912 gesloopt.

Slotlaan Huize Choi-Sy aan de Slotlaan 2. Coll. Z.H.G.Alleen de hardstenen palen met de letters ‘Choi’ en ‘sy’ zijn nog te zien bij de inrit van de woning Woudenbergseweg 2.

Choisyweg 8-10. Omstreeks 1925. Huis van Mevr. de Wit Choisyweg 15 de kwekerij anno 1995 Choisyweg anno 1990 kwekerij in vervallen staat Choisyweg kweekerij anno....

Parklaan

Deze tekst is overgenomen uit  het Geheugen van Zeist

De Parklaan is op 3 september 1901 genoemd naar het door H. Copijn (tuinarchitect te Groenekan) ontworpen Zeisterpark, dat oorspronkelijk veel grootser van opzet was dan het thans is uitgevoerd. Ter gelegenheid van de inhuldiging van Koningin Wilhelmina is het Zeisterpark in 1898 omgedoopt in Wilhelminapark.

Parklaan, gezicht vanaf de Wilhelminalaan naar de Boschlaan en rechts naar het Mooielaantje. Anno 1908. Coll. Oud Seyst & Omstreken                             Parklaan 2-4, anno 1922  gezicht vanaf Wilhelminalaan

 

Woudenbergseweg

De Woudenbergseweg is genoemd naar de ligging van de weg, welke loopt van de Slotlaan naar Woudenberg. De Woudenbergseweg in zijn tegenwoordige vorm is vermoedelijk een uit de napoleontische tijd daterende strategische straatweg, waarbij men, voor het stuk vanaf het einde van de Laan van Beek en Royen tot de (nieuwe) ‘Krakeling’, gebruik heeft gemaakt van de gezichtslaan tegenover het huis ‘Beek en Royen’. De weg werd verhard in 1829.

W bergseweg kaart met Krullelaan en Choisyweg          Oude kaart plattegrond Woudenbergseweg-Krullelaan- Hoge weg-Choisyweg

Woudenbergsestraatweg - 1910

Woudenbergsestraatweg – 1910

Woudenbergseweg / hoek Huydecoperweg - 1910

Woudenbergseweg / hoek Huydecoperweg – 1910

Woudenbergseweg / hoek Slotlaan - 1920

Woudenbergseweg / hoek Slotlaan – 1920

Woudenbergseweg 32 - Pension Boschzicht - 1920

Woudenbergseweg 32 – Pension Boschzicht – 1910

Woudenbergseweg 32 - achterkant huis - ca. 1920

Woudenbergseweg 32 – achterkant huis – ca. 1920

Oosterkerk - oude foto

Oosterkerk – oude foto

FOTO’S VAN NU:

Oosterkerk, gezien vanuit de Krullelaan

Oosterkerk, gezien vanuit de Krullelaan

Woudenbergseweg -  2015

Woudenbergseweg – 2015

Woudenbergseweg - Notariskantoor Van Rhijn - 2015

Woudenbergseweg – Notariskantoor Van Rhijn – 2015

Woudenbergseweg - Notariskantoor Van Rhijn - 2015

Woudenbergseweg – Notariskantoor Van Rhijn – 2015

Woudenbergseweg - 2015

Woudenbergseweg – 2015

Woudenbergsegweg - Lutherse Kapel - 2015

Woudenbergsegweg – Lutherkapel – 2015

Woudenbergseweg - Hogenhoeck - 2015

Woudenbergseweg – Hogenhoek – 2015

Woudenbergsegweg

Woudenbergseweg

Woudenbergseweg - met rechts Laantje zonder Eind

Woudenbergseweg – met rechts Laantje zonder Eind

 

Prof. Lorentzlaan

Op 26 februari 1928 genoemd naar prof. dr. Hendrik Antoon Lorentz (1853 – 1928), Nederlands natuurkundige, grondlegger van de elektronentheorie, baande de weg voor de relativiteitstheorie. Hij verwierf in 1902 met prof. dr. Pieter Zeeman de Nobelprijs. De Prof. Lorentzlaan heette voorheen het Mooie Laantje. De motivering voor deze naamswijziging blijkt uit onderstaand verslag uit de notulen van de gemeenteraad van 26 februari 1928: ‘De Voorzitter zegt, dat meermalen tot uiting is gekomen, de wenschelijkheid om het Mooie Laantje een andere naam te geven. De naam Mooie Laantje klinkt zoo kinderachtig en is weinig passend voor zulk een langen verkeersweg. Als laan is deze weg niet eens zoo mooi; de naam stamt uit vroegere tijden, toen hier inderdaad een mooi laantje liep, dat echter verdwenen is en plaats heeft gemaakt voor een naar de eischen van den tegenwoordigen tijd ingerichten weg. Burgemeester en Wethouders stellen thans voor den naam te veranderen in: Prof. Lorentzlaan, om op deze wijze te huldigen den grooten natuurkundige, onlangs overleden, die zulk een buitengewonen reputatie had, niet alleen in Nederland, doch in geheel Europa. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen’. Het is wat wonderlijk, dat burgemeester mr. C.J. Baron van Tuyll van Serooskerken aan het eind van de raadsvergadering de leden min of meer overvalt met een mondeling voorstel tot naamswijziging van het Mooie Laantje. Insiders vertelden sedertdien, dat het op dat moment afwezige raadslid mevrouw A.A. van Hoogstraten-Schoch, die aan het Mooie Laantje woonde, de geestelijke moeder was van dit verzoek.

Lees zeker ook bijgaand document: Prof. Lorentzlaan historie info.

Prof. Lorentzlaan (Mooie laantje) vanaf de Woudenbergseweg gezien. Anno 1925. Coll. Oud Seyst & Omstreken Professor Lorentzlaan Links nr's 49-51 nabij Boschlust en rechts nr's 40-42. 1928. Coll. Oud Seyst Prof Lorentzlaan Het Mooie laantje met hotel Boschlust anno 1917

Prof Lorentzlaan in WO II                                                       Prof. Lorentzlaan in WOII

FOTO’S VAN NU:

Lorentzlaan

Prof. Lorentzlaan

Lorentzlaan

Prof. Lorentzlaan

Lorenzlaan

Prof. Lorentzlaan

Krullelaan

Het in de vorige eeuw als Hertenlaantje aangeduide zandpad werd door Christoffel Timmerman, eigenaar van de aldaar gevestigde kuiperij, verhard met de uit zijn werkplaats afkomsige krullen. Het ligt voor de hand, dat er in de loop der tijden minder herten en meer krullen te zien waren, zodat de wijziging van de naam Hertenlaantje in Krullelaan evenzeer voor hand lag.

Bron: De straatnamen van Zeist – L. Visser

Leuk om ook even naar de Quiz te kijken die in 2011 onder de bewoners gehouden werd. Zie Krullelaan Krullequiz. En de bijbehorende fotovraag: Krullelaan Krullequiz Beeldvraag

 

Krullelaan 19-20

Krullelaan 19-20

Krullelaan 23 nu 33 - 1907

Krullelaan 23 nu 33 – 1907

 

FOTO’S VAN NU:

Krullelaan - 2015

Krullelaan – 2015

Krullelaan - 2015

Krullelaan – 2015

Krullelaan

Krullelaan

Krullelaan - 2015

Krullelaan – 2015

Krulelaan - 2015 - voormalige melkfabriek

Krulelaan – 2015 – voormalige melkfabriek

 

 

Huydecoperweg

Op 24 april 1895 genoemd naar jhr. Willem Karel Huydecoper (1830-1882), burgemeester van Zeist van 10-08-1863 tot 27-07-1882. Burgemeester Huydecoper was tijdens zijn ambtsperiode tevens gemeenteraadslid.

Bron: De Straatnamen van Zeist – L. VisserHuydecoperweg info GvZ

 

Huydecoperweg 13-15

Huydecoperweg 13-15

Huydecoperweg 6, 9, 11, 13,15 en 17  anno 05-07-1925 Luchtfoto. Gezicht op boven de Slotlaan, Midden Villa Parkhill.en Panden . Coll. Z.H.G.                                           Huydecoperweg 6 t/m 17  luchtfoto uit 1925

Huydecoperweg - hoek Prins Hendriklaan

Huydecoperweg – hoek Prins Hendriklaan

Huydecoperweg 5-7

Huydecoperweg 5-7

Huydecoperweg 23  villa Vijverzicht  anno .... koopman Flier  Berichtje uit het blad Utrecht in Woord en Beeld. op de achtergrond . Coll. Oud Seyst Huydecoperweg 23 Zeist, Huize Vijverzicht                                            Huydecoperweg 23 Villa Vijverzicht

Huydecoperweg 25 1920 Huis ter Duin                                           Huydecoperweg 25 Huis ter Duin anno 1920

FOTO’S VAN NU:

Huydecoperweg - 2015

Huydecoperweg 7  – 2015

Huydecoperweg - 2015

Huydecoperweg nr ??  – 2015

Huydecoperweg - 2015

Huydecoperweg nr. ?? – 2015

Huydecoperweg - 2015

Huydecoperweg nr. ??- 2015

Huysdecoperweg - 2015 -

Huydecoperweg nr. ?? – 2015

 

 

Vijverlaan

Nadat het oude Sterrenbos had plaatsgemaakt voor het Wilhelminapark en de bestaande kleine kom was uitgegraven tot de huidige vijver in het park, werd in de raadsvergadering van 25 januari 1905 besloten de Sparrenlaan om te dopen in Vijverlaan.

Bron: De straatnamen van Zeist – L. Visser.

Vijverlaan 16

Vijverlaan 16 Pension de Gelder,  Anno 1957. Coll. Oud Seyst & Omstreken Vijverlaan anno 1916

Vijverlaan 17

Vijverlaan 17

FOTO’S VAN NU:

Vijverlaan - 2015

Vijverlaan – 2015

Vijverlaan

Vijverlaan

Vijverlaan

Vijverlaan

Vijverlaan

Vijverlaan

Hoek Vijverlaan /  Prins Hendriklaan

Hoek Vijverlaan / Prins Hendriklaan

« Oudere berichten

© 2021 Wilhelminapark Zeist

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑