Krullelaan

Het in de vorige eeuw als Hertenlaantje aangeduide zandpad werd door Christoffel Timmerman, eigenaar van de aldaar gevestigde kuiperij, verhard met de uit zijn werkplaats afkomsige krullen. Het ligt voor de hand, dat er in de loop der tijden minder herten en meer...

Huydecoperweg

Op 24 april 1895 genoemd naar jhr. Willem Karel Huydecoper (1830-1882), burgemeester van Zeist van 10-08-1863 tot 27-07-1882. Burgemeester Huydecoper was tijdens zijn ambtsperiode tevens gemeenteraadslid. Bron: De Straatnamen van Zeist – L. Visser  ...

Vijverlaan

Nadat het oude Sterrenbos had plaatsgemaakt voor het Wilhelminapark en de bestaande kleine kom was uitgegraven tot de huidige vijver in het park, werd in de raadsvergadering van 25 januari 1905 besloten de Sparrenlaan om te dopen in Vijverlaan. Bron: De straatnamen...

Boslaan – Boschlust

Op 3 september 1901 genoemd naar het in de onmiddellijke nabijheid gelegen Zeisterbos, dat in 1913 in openbare veiling door de gemeente Zeist werd aangekocht. Boschlust Op 8 augustus 2000 is aan de openbare weg ter ontsluiting van het in 1993 door brand verwoeste...

Bethaniëlaan en Bethaniëplein (vijver)

 (bron: De straatnamen van Zeist – L. Visser) Genoemd naar het medisch kindertehuis ‘Bethanië’, dat in 1873 werd opgericht en ondergebracht in een gedeelte van het voormalig protestants weeshuis aan de Slotlaan. Omdat in de daaropvolgende jaren...

Zeisterbos

      StraatnamenBethaniëlaan en Bethaniëplein (vijver)Bisonpark/BisonveldBoslaan – BoschlustChoisywegHuydecoperwegKrullelaanLaantje zonder EindParklaanPrins HendriklaanProf....