Beste leden van de Buurtvereniging,

Graag brengen wij u op de hoogte van de gemeentelijke plannen inzake bovengenoemd onderwerp en onze inbreng daarin.

Wij ontvingen op 19/08/2015 onderstaande brief van de heer Wouter Das, projectleider Infrastructuur, Parkeermanager en Strategisch Verkeersadviseur, Gemeente Zeist

“Ongeveer een jaar geleden hebben wij eerder contact gehad aangaande kleinere verkeerszaken in het Wilhelminapark. Ik was destijds coördinator verkeer, maar inmiddels ben ik projectleider herinrichting centrum geworden en houd ik mij bezig met de bijbehorende verkeersplannen. We willen met iedere belanghebbende tot eind september in gesprek voordat we enkele formele procedures willen gaan starten (verkeersbesluiten).

 Ik zou graag op korte termijn met jullie in overleg willen met de volgende opmerkingen:

 1. Het is inderdaad waar dat vanuit het verkeersmodel er meer verkeer door het Wilhelminapark gaat rijden. Dit komt door het afsluiten van het tunneltje bij de Klinker waardoor verkeer in zuidelijke richting routes om het centrum gaat zoeken.
 2. Het is en blijft wel een verkeersmodel, waardoor we vooraf niet met zekerheid kunnen zeggen of die stijging en zo ja in welke mate gaat plaatsvinden.
 3. Er zijn verschillende maatregelen denkbaar om de stijging teniet te doen, de vraag is hoe ver we daarin willen gaan en wanneer je die wilt treffen.
 4. Er moet in onze ogen een verkeersplan Wilhelminapark worden opgesteld, daar is alle ruimte voor.
 5. Ik wil met jullie ook graag in gesprek over jullie rol in de plannen mede in relatie tot individuele bewoners, grofweg de procesaanpak.”

Inmiddels hebben wij, als bestuur, al op korte termijn een afspraak gemaakt, nl. 1 september a.s. Wij zullen hierbij bijgestaan worden door onze leden Rob van der Plas en Dirk Timan die wij daartoe als bestuur gemachtigd hebben in deze zogenaamde “verkeerscommissie”.

Zaken die van onze kant aan de orde kunnen komen zijn o.a. (in willekeurige volgorde):

 1. Wat zou idealiter de verkeersstromen moeten zijn als men onze wijk opnieuw zou inrichten?? ( alles hetzelfde  laten of alles éénrichting verkeer of een variant??)
 1. Wat kan de gemeente structureel doen om de parkeer- en verkeersoverlast overdag van winkelpersoneel en winkelend publiek in onze wijk te voorkomen ? (geen gratis parkeren in de wijk of meer parkeerplekken bij Bisonpark en Laantje zonder Eind of iets anders)
 1. Wat moet minimaal gebeuren om onze wijk verkeersveiliger te doen zijn? ( Met name de smalle 2 rijrichtingen in de Stationsstraat, Woudenbergseweg, Lorentzlaan, )
 1. Wat wil men doen aan betere verkeersgeleiding zoals we voorstelden; Choisyweg hoek Timmermanlaan, Krullelaan hoek Wilhelminalaan, Huydecoperweg hoek Woudenbergseweg, aanpassing te nauwe gedeelte t/o de Looborgh Krullelaan/Woudenbergseweg/ Prof. Lorentzlaan.
 1. Betere visualisatie van de zg. binnen – en buitenruit van Zeist om ongewenst verkeer te voorkomen.
 1. Betere bewegwijzering naar o.a.  de beschikbare capaciteit in de parkeergarages en het ziekenhuis.
 1. Andere nog slimmere vragen…….

Wij nodigen u graag uit om uw nog slimmere vragen schriftelijk aan ons te doen toekomen (bvwzeist@gmail.com) vóór 1 september a.s. zodat deze in de bespreking meegenomen kunnen worden. 

Op onze website of via e-mail komt een verslag van deze bijeenkomst en de te nemen vervolgstappen.