hertengroep2Tijdens onze winterborrel van 17 januari 2016 vroegen wij uw aandacht via onze boswachter Joris Hellevoort voor de historische herten in het Zeister Bos. De afdeling GROEN van onze Buurtvereniging heeft begin dit jaar € 500,00 gedoneerd voor het ereherstel van deze historische herten.  Het Utrechts Landschap heeft ons hiervoor hartelijk bedankt (zie bericht).

 

Geachte mevrouw,

Vorige week ontvingen wij uw gift van €500,-, namens de buurtvereniging Rondom het Wilhelminapark, voor de restauratie van de ‘bronzen herten’ in het Zeisterbos. Prachtig dat uw buurtvereniging ons op deze wijze ondersteunt. Namens het Bestuur van Utrechts Landschap, wil ik u hartelijk danken voor uw gift.

Utrechts Landschap is voornemens de beelden dit jaar in eren te herstellen. Wij voeren positieve gesprekken met de gemeente Zeist, die het herstel eveneens van harte ondersteunt. Heel fijn.  Ons doel is dat de restauratie van de herten breed gedragen wordt onder de Zeister gemeenschap. Daartoe heeft u een enorme stap gezet.

Graag maak ik u attent op de mogelijkheid om ‘Beschermer voor het leven’ te worden. Dit is mogelijk indien u een gift vanaf €500,- doneert. Met uw gift van €500,- voldoet u aan deze voorwaarde en kan ik u dit voordeel aanbieden. Graag verwijs ik u naar onze website via  waar de voordelen van dit beschermersschap vernoemd staan.

Het spreekt voor zich dat u hier niet op in hoeft te gaan. Indien u ‘Beschermer voor het leven’ wilt worden kunt met mij contact opnemen via 06-33249425 of via hupkes@utrechtslandschap.nl

Nogmaals hartelijk dank, mede namens boswachter Joris Hellevoort!

Met vriendelijke groet,

Florian Hupkes, Sr Marketing & Fondsenwerving, Utrechts Landschap

Meer informatie vind je op deze pagina.