Het Bestuur van de Buurtvereniging Rond het Wilhelminapark, Zeist benoemt ter gelegenheid van haar 25-jarig jubileum JAN VISSER, eerste voorzitter van 1992-2001 tot ERELID, zulks op grond van zijn jarenlange verdiensten en trouw aan de Buurtvereniging.