Beste leden van de Buurtvereniging,

Er is weer bijna een jaar voorbij. Voor de Buurtvereniging kijken wij terug op een goed jaar met veel onderlinge communicatie, saamhorigheid, solidariteit, gezellige evenementen en activiteiten, zowel culinair, sportief als cultureel en anderszins. Helaas geldt dit niet voor veel andere landen in de wereld om ons heen. Je hoeft niet gelovig te zijn om vurig te wensen dat de kerstgedachte “Vrede op aarde” eindelijk eens gerealiseerd zou mogen worden. 

WAT BRENGT 2016 ONS?

Begin volgend jaar hebben wij weer onze traditionele winterborrel. Om andere nieuwjaarsborrels niet in de weg te zitten hebben wij gekozen voor zondag 17 januari 2016 om 15.30 uur in de ons zo vertrouwde Tobiasschool.

ASSISTENTIE GEVRAAGD voor de catering op zondag 17 januari 2016

De Buurtvereniging zorgt voor frisdrank en wijn. Maar wie van onze leden wil nog een grote pan soep maken? Of een quiche bakken of andere lekkere en/of duurzame hapjes?  De ingrediënten worden vergoed…

Ook graag een e-mail zenden aan: bvwzeist@gmail.nl.

CENTRUMVISIE

Voorts blijven wij zeer alert en zijn wij actief bezig voor wat betreft de mogelijke gevolgen voor ons Wilhelminapark door de uitvoering van de Centrumvisie. De verkeerscommissie heeft op maandag 11 januari a.s. een gesprek met wethouder Luca. Daarna zullen wij op korte termijn een bijeenkomst plannen voor de klankbordgroep en andere geïnteresseerde leden. Via onze website houden wij u op de hoogte.

De jaarlijkse ALGEMENE LEDENVERGADERING hebben wij gepland op donderdag 31 maart a.s. Nadere berichtgeving en agenda volgen t.z.t. En het is bekend:

WIJ ZOEKEN DRINGEND BESTUURSLEDEN…!

Over de geplande activiteiten van On The Move voor 2016 wordt apart bericht en tijdens de winterborrel.

 

Namens het hele bestuur wens ik u fijne feestdagen en een goed, gelukkig en vooral gezond 2016.

Tot ziens!

 

Vriendelijke groet,

Buurtvereniging Rond het Wilhelminapark

Wil van Basten-Malipaard, voorzitter