Overleg met Wouter Das t.a.v. de centrumvisie van de gemeente Zeist en de gevolgen daarvan voor de wijk Wilhelminapark op dinsdag 1 september 2015 in de Oude Raadszaal

Het gesprek vond plaats op verzoek van Wouter Das omdat hij als projectleider herinrichting  Centrum met iedere groep belanghebbenden in september wilde overleggen.

Aanwezig namens de gemeente Wouter Das, namens de ‘Buurtvereniging Rond het Wilhelminapark’ Rob van der Plas, Dirk Timan en Margreet Wagenaar.

Onderwerpen van het gesprek
1.Zullen de plannen van de gemeente het verkeer doen toenemen in de wijk?
2.Zijn er al definitieve besluiten genomen?
3.Hoe definitief zijn die besluiten?
4.Hebben de bewoners inspraak?
5. Procedure

  1. Er is een berekening gemaakt over de gevolgen van herinrichting van het Centrum en wel met name het afsluiten van het Tunneltje bij de Klinker voor autoverkeer. De oost-west verbinding wordt hierdoor voor autoverkeer afgesloten. Die berekening is een model. De praktijk moet uitwijzen hoe groot de toename van het verkeer zal zijn. Volgens de berekening zal het verkeer toenemen op de Stationslaan, de Prins Hendriklaan, de Professor Lorentzlaan, de Woudenbergseweg  en de Huydecoperweg vanaf de rotonde op de Prins Hendriklaan tot aan de Woudenbergseweg.  De buurtvereniging heeft gemerkt dat de bewoners zeer verontrust zijn over de gevolgen van het centrumplan wat betreft de toename van verkeersoverlast en parkeerdruk  en het bestuur van de buurtvereniging deelt deze bezorgdheid volledig. Het afsluiten van de Middenlaan en de Jagerlaan in de richting van de parkeergarages vinden de bewoners een ongelukkig en klantonvriendelijk plan omdat hierdoor meer zoekend verkeer over de Slotlaan en door de wijk Wilhelminapark dwaalt.
    Bij de herinrichting van de Slotlaan wordt te weinig rekening gehouden met de veiligheid van fietsers en voetgangers.  De bewoners zouden graag een verhoogd fietspad zien aan beide kanten van de Slotlaan.
  2. B&W zijn van plan om dit besluit te nemen in oktober 2015. Wij verwachten dat wij op de hoogte gebracht worden van de exacte datum.
  3. Het besluit kan eventueel aangepast worden als er goede argumenten zijn.
  4. De mening van de bewoners telt zwaar. Veel bewoners van de wijk Wilhelminapark hebben bezwaar tegen het centrumplan. Wij verwachten dat aan onze bezwaren tegemoet gekomen wordt. Wij werken graag met de gemeente samen om in goed overleg tot oplossingen te komen van de gemelde knelpunten.

5a. Wouter Das probeert met zoveel mogelijk belanghebbenden te spreken voor 1 oktober en zal op grond van die gesprekken B&W adviseren. B&W nemen dan een besluit.

5b. De ‘Buurtvereniging Rond het Wilhelminapark’ heeft een verkeerscommissie ingesteld. Deze verkeerscommissie inventariseert de bezwaren en de voorgestelde oplossingen  van de bewoners en stuurt deze meningen naar het bestuur. Ook Wouter Das heeft bezwaren van individuele buurtbewoners ontvangen en zal de verkeerscommissie hierover informeren. Het bestuur van de Buurtvereniging stuurt de bezwaren en mogelijke oplossingen in eerste instantie naar Wouter Das.