Update 12a – reactie op de bij de Gemeenteraad ingebrachte zienswijze van Ir HJ Hoorn. Te lezen op de site van Beter Zeist:  http://beterzeist.nl/?page_id=8687#zienswijzen. (Inmiddels is deze zienswijze vervangen.)

Uw buurtvereniging heeft bij de Gemeenteraad en B & W melding gemaakt van respectloos taalgebruik in deze zienswijze.

Deze brief kunt u middels bijgaande link lezen en wordt op de agenda geplaatst als ingekomen stuk bij het debat van 31 mei a.s.  Reactie op zienswijzen tunneltje en HJHoorn

HJ Hoorn heeft ons inmiddels telefonisch en schriftelijk zijn excuses aangeboden. Zie zijn brief aan de Gemeenteraad waarvan kopie aan BVW en College van B&W:

Excuusbrief H.J. Hoorn 30-5-2016

Zie ook de brief van de groep Burgerinitiatief:     Verklaring groep Burgerinitiatief, 30 mei 2016

Na ampel beraad hebben wij gemeend als bestuur en verkeerscommissie van de BVW zijn excuses te aanvaarden.

Brief aan gemeenteraad over excuusbrief HJH dd 30 mei 16.

Bestuur en verkeerscommissie BVW vertrouwen erop dat hiermede deze discussie gesloten is.

Wij wachten met grote interesse de resultaten van het debat van vanavond (31 mei 2016) af en houden u op de hoogte.

 

——————————————————————————————————————-

 

Update 12b – gezamenlijk communiqué van Bestuur en Verkeerscommissie van BVW en ongeruste bewoners uit de Pauw van Wieldrechtlaan, Boslaan en Bethaniëplein.

Bestuur en verkeerscommissie van de BVW en een afvaardiging van verontruste bewoners uit voornoemde straten in onze wijk hebben besloten hun gezamenlijk eensgezinde standpunt over het besluit van het 3 maart 2015 (Tunneltje) naar de Gemeenteraad en B & W nogmaals te benadrukken.  Zij hechten er grote waarde aan gezamenlijk aan te geven  dat zij TEGEN de afsluiting van het tunneltje zijn omdat hierdoor een blokkering ontstaat van de vitale Noord-Zuid verbinding door het Centrum van Zeist. Met alle verstrekkende verkeersgevolgen vandien voor geheel Zeist en voor de wijk Wilhelminapark in het bijzonder. Zie  deze gezamenlijke brief middels onderstaande link.

Gezamenlijke brief aan Gemeenteraad en B&W – tunneltje – BVW en verontruste bewoners W’park

Deze brief  wordt op de agenda geplaatst als ingekomen stuk bij het debat van 31 mei a.s.