Centrumplan update 13Op 1 juni 2016 hebben wij het overleg met de Gemeente weer voortgezet. Het raadsdebat van 31 mei j.l. heeft duidelijk gemaakt dat er nu echt vrij snel met de uitvoering van fase 1 van de Centrumvisie wordt begonnen.

wijkverkeersplan w'park

Er wordt haast gemaakt met de wijkverkeersplannen.  In principe zouden deze alle, liefst vóór de zomervakantie, vóór de raadsvergadering van 5 juli a.s. zodanig ingevuld moeten zijn dat er doorberekeningen gemaakt kunnen worden.

Om een zo groot mogelijk draagvlak te creëren hebben we de Gemeente verzocht een inloopavond te organiseren over de dan voorliggende wijkverkeersplannen voor uitsluitend bewoners van onze wijk, leden en niet-leden van onze buurtvereniging en van het Lyceumkwartier. Huis-aan-huis uitnodigingen volgen. Er zijn een vijftal modellen ter inzage en er kunnen vragen gesteld worden. De definitieve datum is dinsdag 28 juni om 19.30 uur op het Gemeentehuis in de publiekshal. Wij verwachten veel bewoners!  In de tussentijd vindt er nog een overleg ter voorbereiding van deze avond plaats met de Gemeente, het Lyceumkwartier en verkeerscommissie BVW. Onze wijken zijn immers nauw met elkaar verbonden.

Nadere info volgt. Save the date! Hoort zegt het voort!

 

Het vredige, doch gewraakte tunneltje op zaterdagnamiddag in de zon…

Tunneltje - Klinkerzijde

Tunneltje – Klinkerzijde

Tunneltje AH-zijde

Tunneltje AH-zijde