Recentelijk ontvingen wij het gemeentelijk verslag van bovengenoemd overleg.

U treft het hieronder aan.

Wij houden u steeds op de hoogte van alle perikelen en hectiek rondom de “Centrumvisie” via onze website.

B 2015-11-05 Verkeersoverleg Meester de Klerkstraat (incl parkeerproblematiek), Weeshuislaan, P Belcour en P Voorheuvel