Ook bewoners van de Prins Hendriklaan hebben tijdens de Ronde Tafel over het Parkeerbeleidsplan gesproken en hun zorgen over parkeerdruk en parkeeroverlast gedeeld met de raadsleden.

Lees hier hun bijdrage…