Op 8 oktober 2019 hebben we een digitale enquête gehouden om de bevindingen van onze leden te inventariseren ten aanzien van de “nieuwe” verkeerssituatie die eind januari 2019 van kracht is geworden en waarover nu iedereen wel een duidelijke mening heeft. Bij de BVW zijn aangesloten 284 leden = adressen. We hebben 142 antwoorden binnengekregen die, het verbaasde ons niet echt, eveneens vrij duidelijk zijn. Zie de uitwerking van de vragen: “enquête 08-10-2019“. Deze resultaten zijn inmiddels verzonden aan de Raad en B & W. (De vragen 2 en 3 betroffen de straat en het e-mailadres van de bewoner; deze zijn dus niet opgenomen in het overzicht.)

In de week voorafgaand aan onze enquête hebben wij over de verkeerssituatie in onze wijk brieven gestuurd aan het College van Burgemeester & Wethouders en aan de voltallige Gemeenteraad, Zeist.

Deze kunt u inzien: brief aan de Gemeenteraad, Zeist dd. 04-10-2019 en brief aan het College van B & W, Zeist, dd. 04-10-2019.

Interessant is te weten dat dinsdag 15 oktober wethouder Laura Hoogstraten de resultaten van het belevingsonderzoek centrum + verkeersmetingen aan de Raad presenteert.

We wachten af.