In het voorjaar van 2020 is een oude eik in het Wilhelminapark door de gemeente verwijderd. De oude Amerikaanse eik was ziek, omdat hij was aangetast door zwam. Hierdoor was er een kans dat hij zou omvallen.

Als aandenken aan deze bijna 150 jaar oude eik is een boomschijf gemaakt van de stam en heeft de buurtvereniging er een herinneringsbordje als aandenken bij geplaatst.

Schijf van de eik
Schijf van de eik

Overzicht buurtberichten