Groen

Beknopte geschiedenis van het park

Vanuit particulier initiatief werd in 1881 ruim 80 hectare bosgrond verkregen, dat oorspronkelijk deel uitmaakte van het achttiende-eeuwse complex “Slot Zeist”, met de bedoeling hierop een villapark in het groen te realiseren. Door middel van een prijsvraag werd een aantal ontwerpen gemaakt en uiteindelijk werd het ontwerp van landschapsarchitect H. Copijn uitgekozen.
Het aan te leggen villapark voorzag in de bouw van villa’s en de aanleg van een park, met een vijver en een grote waterpartij in het verlengde van de Prins Hendriklaan. De waterpartij is echter nooit gerealiseerd. Eind augustus 1881 werd met de aanleg een begin gemaakt.

In 2002 werd het park en de directe omgeving aangewezen als “Beschermd dorpsgezicht Wilhelminapark”. Hiertoe behoort ook het Bethaniëplein met zijn blokbebouwing, haar groen en de rechthoekige vijver in het midden. Heden is het Wilhelminapark één van de parels van de gemeente Zeist. Gelegen direct achter de drukke Slotlaan vormt het voor velen een rustpunt waar men even kan verpozen.

In 2001 is een analyse gemaakt van het Wilhelminapark. Hiervan is een rapport gemaakt dat hier te downloaden is.