Krullelaan

Het in de vorige eeuw als Hertenlaantje aangeduide zandpad werd door Christoffel Timmerman, eigenaar van de aldaar gevestigde kuiperij, verhard met de uit zijn werkplaats afkomsige krullen. Het ligt voor de hand, dat er in de loop der tijden minder herten en meer...