De wijze waarop de naam Timmermanlaan tot stand is gekomen blijkt uit onderstaand stukje proza uit de notulen van de gemeenteraad van 17 januari 1924: ‘De heer Geijtenbeek brengt dank aan Burgemeester en Wethouders voor de zoo spoedige indiening van deze verbeteringsplannen, waardoor het algemeen belang zal zijn gediend, terwijl de verbetering tevens dienstbaar zal kunnen worden gemaakt aan de werkverruiming. Spr. kan zich echter niet vereenigen met het voorstel om dezen weg den naam te geven van Sloffenlaan.  Lees verder