Onlangs ontvingen wij onderstaande uitnodiging via de heer Jaro Donker van de Gemeente Zeist, Beheer Openbare Ruimte en vakspecialist Verkeer.

In het weekend heeft de verkeerscommissie van de BVW deze uitnodiging al gefolderd bij alle bewoners van de Stationslaan, Bethaniëplein en -laan en Pauw van Wieldrechtlaan als direct omwonenden en betrokken bij het haal- en brenggedrag van de leerlingen door de ouders. Terecht is men daar bezorgd over; het gaat immers om de veiligheid van de scholieren.

Wie de bijeenkomst wil bijwonen moet zich van tevoren opgeven via het e-mailadres: anoukbeens@wereldkidz.nl zoals hieronder aangegeven staat.

“Geachte,

Bij deze nodigen we u uit voor een bijeenkomst over de verkeerssituatie rondom basisschool Het Spoor, op 16 november van 20.00 tot 21.30 uur.

 Pilot verkeersveiligheid

De gemeente Zeist vindt het van groot belang dat het verkeer in de gemeente veilig is, ook rondom scholen. Hoewel er gelukkig weinig ongevallen plaatsvinden, zijn er wel klachten over de verkeersveiligheid. Daar wil de gemeente wat mee doen.

Daarom is Goudappel Coffeng gevraagd om een proces te begeleiden, waarin vijf scholen de mogelijkheid krijgen om deel te nemen aan een pilot om de verkeersveiligheid in de schoolomgeving te verbeteren. Jenaplanschool Het Spoor gaat hier met veel enthousiasme mee aan de slag.

Bijeenkomst

Een onderdeel van de pilot is een bijeenkomst met ouders en omwonenden, om te horen welke problemen er worden ervaren, vooral tijdens de breng- en haalmomenten. Ook gaan we samen in gesprek over mogelijke oplossingen, om de verkeersveiligheid te verbeteren. Vervolgens gaat de werkgroep Verkeer van de school hier mee aan de slag.

U kunt zich aanmelden bij Anouk Beens, officemanager van Het Spoor, anoukbeens@wereldkidz.nl.

Voor vragen over de pilot kunt u terecht bij Lotte van den Munckhof, 06 1590 2961.

Alvast bedankt voor uw interesse en inbreng.

Namens Lotte van den Munckhof, Goudappel Coffeng

Jaro Donker, gemeente Zeist”