Het Gemeenteraadsbesluit van 3 maart 2015 om het Tunneltje bij het Emmaplein te willen sluiten voor alle autoverkeer heeft voor veel commotie gezorgd. Met belangstelling heeft ook het bestuur en de verkeerscommissie van de BVW de diverse ingebrachte zienswijzen en reacties gelezen. Het is duidelijk dat er door de vele inzenders veel energie en tijd in deze materie is gestoken om hun mening te formuleren.

Bijna iedere indiener van een zienswijze of reactie is tegen de afsluiting van het tunneltje.  Ook in onze wijk is het duidelijk: er bestaat een absolute eensgezindheid over de kern van de problematiek: het sluiten van het tunneltje. Dat mag niet gebeuren.

Verwerpelijk is dat een enkele indiener veel te ver gaat door respectloos taalgebruik.

Lees verder op onze speciale pagina onder Centrumplan: https://www.wilhelminaparkzeist.nl/?page_id=6375.

BELANGRIJK !

De Gemeente weet dat wij tegen het sluiten van het tunneltje zijn, maar zoals u ook weet hebben wij er vervolgens toch voor gekozen om in overleg te gaan met de Gemeente (mocht onverhoopt het tunneltje toch gesloten gaan worden)  teneinde alle kwalijke verkeersgevolgen voor onze wijk tot een minimum te beperken of zelfs geheel te vermijden. En zulks meteen vanaf het begin van de uitvoering van de Centrumvisie.  Vandaar onze “benaming” : Fase 1 in plaats van Wijkverkeersplan. Alle leden worden  regelmatig op de hoogte gehouden door middel van klankbordoverlegavonden met de gemeente, emails en via deze website. Er zijn zeker nog geen definitieve voorstellen gedaan. Het overlegstadium lijkt nog lang niet voorbij te zijn. Desalniettemin vinden wij het practisch om nu al aan enkele verkeersmodellen te werken. Wij vertrouwen erop dat onze leden daarvoor begrip hebben.

Maar laten we eerst de resultaten van het debat van dinsdagavond 31 mei 2016 afwachten….