Centrumplan update 13Op 1 juni 2016 hebben wij het overleg met de Gemeente weer voortgezet.

Het raadsdebat van 31 mei j.l. heeft duidelijk gemaakt dat er nu echt vrij snel met de uitvoering van fase 1 van de Centrumvisie wordt begonnen.  Er wordt haast gemaakt met de wijkverkeersplannen.  In principe zouden deze alle, liefst vóór de zomervakantie, vóór de raadsvergadering van 5 juli a.s. zodanig ingevuld moeten zijn dat er doorberekeningen gemaakt kunnen worden.

wijkverkeersplan w'parkOm een zo groot mogelijk draagvlak te creëren hebben we de Gemeente verzocht een inloopavond te organiseren over de dan voorliggende wijkverkeersplannen (een vijftal modellen zijn ter inzage) voor uitsluitend bewoners van onze wijk, leden en niet-leden van onze buurtvereniging en het Lyceumkwartier. De definitieve datum is dinsdag 28 juni om 19.30 uur op het Gemeentehuis, in de Publiekshal. De Gemeente verzorgt de uitnodigingen. Wij verwachten veel bewoners!  In de tussentijd vindt er nog een overleg ter voorbereiding plaats met de Gemeente, Lyceumkwartier en verkeerscommissie BVW. Onze wijken zijn immers nauw met elkaar verbonden.

Nadere info volgt. Save the date! Hoort zegt het voort!

Het vredige, doch gewraakte tunneltje op een zaterdagnamiddag in de zon….

Tunneltje - Klinkerzijde

Tunneltje – Klinkerzijde

Tunneltje AH-zijde

Tunneltje AH-zijde