Update 14 (1)Inmiddels hebben alle bewoners van het Wilhelminapark en het Lyceumkwartier op verzoek van de Buurtvereniging Rond het Wilhelminapark een huis-aan-huis brief ontvangen van de Gemeente waarin een inloopbijeenkomst wordt aangekondigd over het wijkverkeersplan voor de beide wijken.

De bewoners worden uitgenodigd om naar de Publiekshal van het gemeentehuis, Het Rond 1 in Zeist te komen op dinsdag 28 juni tussen 19.30 – 21.00 uur.

Aldaar kunnen zij de verkeerseffecten zien van een aantal verkeersvarianten die het Wilhelminapark en het Lyceumkwartier ten zuiden van de Lindenlaan betreffen. Het verkeersplan Centrumvisie is hierbij het uitgangspunt, maar we beogen per saldo zelfs tot een rustiger verkeersbeeld in beide wijken te komen, zo schrijft de gemeente. Deze verkeersvarianten zijn tot stand gekomen na diverse overleggen, o.a. met twee klankbordgroepen vanuit de beide wijken.

De reacties van de bewoners vormen de input voor de uiteindelijke verkeersvariant die na de zomer aan het college van burgemeester en wethouders wordt voorgelegd.

Men kijkt uit naar een grote opkomst! Er komen 4 stands in de publiekshal waar de nodige toelichting verkregen kan worden en uiteraard ook vragen gesteld kunnen worden aan het projectmanagement Centrumvisie.

Voor meer informatie voegen wij de te tonen varianten toe aan dit bericht zodat u uw vragen al thuis kunt voorbereiden.

Mogelijke varianten – 20062016 def