Update 15Beste leden,

Op dinsdag 28 juni vond een inloopbijeenkomst plaats over het wijkverkeersplan Lyceumkwartier-Zuid/Wilhelminapark. Tijdens deze bijeenkomst zijn de verkeerseffecten van een aantal verkeersvarianten getoond en toegelicht.

Wij nemen hierna integraal het verslag op van Louise Vrieling, Projectmedewerker Centrumvisie, Gemeente Zeist.

Bevindingen van de inloopbijeenkomst

De ruim 100 aanwezigen is gevraagd om hun voorkeur aan te geven voor een variant.

Varianten 3a en 3b

Tijdens de bijeenkomst ging de grootste voorkeur van de aanwezigen uit naar de varianten 3a en 3b In variant 3a wordt het doorgaande verkeer volledig uit de wijk geweerd. In variant 3b blijft het Wilhelminapark toegankelijk vanuit de Lindenlaan. Dit betekent dan wel dat een klein deel van het doorgaand verkeer gebruik zal blijven maken van het Wilhelminapark.

Variant 4 is optioneel

Een aantal aanwezigen gaf  aan variant 4 acceptabel te vinden, maar met name direct aanwonenden van de Vijverlaan zijn geen voorstander van het invoeren van eenrichtingsverkeer op de Vijverlaan, zoals in variant 4 wordt voorgesteld.  Omdat het hier gaat om een variant die alleen effect heeft op het Wilhelminapark en omgeving Vijverlaan/Stationslaan gaan we met de buurtvereniging en aanwonenden apart in overleg over de wenselijkheid van deze variant.

Lindenlaan

In alle varianten krijgt de Lindenlaan meer verkeer te verwerken. De zomerperiode gebruiken wij om een aantal concrete maatregelen uit te werken om de Lindenlaan onaantrekkelijker te maken voor doorgaand verkeerd of om de instroom te beperken (doseren). Eind augustus gaan we apart met afvaardiging van de Lindenlaan en Vereniging Lyceumkwartier Zeist (VLZ) om tafel om deze maatregelen met hen te bespreken.

Welke variant rekenen we door?

In de integrale doorrekening worden de verkeersmaatregelen uit de centrumvisie en de wijkverkeersplannen betrokken. Er zijn twee wijkverkeersplannen: Jagerlaan e.o. en Lyceumkwartier-Zuid/Wilhelminapark. Binnen het wijkverkeersplan is variant 1 de voorkeursvariant (zie bijlage).

Op basis van de bevindingen van de inloopbijeenkomst stellen wij voor om twee varianten integraal door te rekenen: variant 3a en variant 3b. Op deze manier brengen we de effecten van beide varianten op dezelfde wijze in beeld. Wij horen graag uiterlijk woensdag 13 juli uw reactie op dit voorstel. U doet dit door een e-mail te sturen aan Louise Vrieling (l.vrieling@zeist.nl).

De resultaten van de integrale doorrekening worden gepresenteerd tijdens een afrondende bijeenkomst met de klankbordgroepen en andere gesprekspartners eind augustus. U ontvangt hiervoor uiteraard op korte termijn nog een uitnodiging. Tijdens deze bijeenkomst willen wij samen met u een standpunt innemen over de te kiezen variant: variant 3a of 3b.

Tot zover het verslag.

De diverse bijlagen (23) vindt u hieronder! 

  • de vertoonde informatie van dinsdagavond 28 juni 2016 en een eerder gehouden presentatie van de plannen in de wijk Jagerlaan e.o.
  • Bovendien treft u alle onderliggende documenten (modelplots) aan als achtergrondinformatie.

Kijk voor meer informatie over de ontwikkelingen in het centrum op: www.centrumzeistvernieuwt.nl

centrumzeistvernieuwt

 

2016-06-21 Vertoonde presentatie Jagerlaan en omgeving

Inloopbijeenkomst 28 juni def

20160626_Etmaal_mvt_REF_WPLKZ

20160626_Etmaal_mvt_REFCentrumvisie_WPLKZ

20160626_Etmaal_mvt_Variant1_WPLKZ

20160626_Etmaal_mvt_Variant2_WPLKZ

20160626_Etmaal_mvt_Variant3A_WPLKZ

20160626_Etmaal_mvt_Variant3B_WPLKZ

20160626_Etmaal_mvt_Variant4_WPLKZ

20160626_Etmaal_mvt_Variant5_WPLKZ

20160626_Verschil_Etmaal_mvt_Variant1_versus_2025REFCentrumvisie_WPLKZ 20160626_Verschil_Etmaal_mvt_Variant2_versus_2025REFCentrumvisie_WPLKZ 20160626_Verschil_Etmaal_mvt_Variant3A_versus_2025REFCentrumvisie_WPLKZ 20160626_Verschil_Etmaal_mvt_Variant3B_versus_2025REFCentrumvisie_WPLKZ 20160626_Verschil_Etmaal_mvt_Variant4_versus_2025REFCentrumvisie_WPLKZ 20160626_Verschil_Etmaal_mvt_Variant5_versus_2025REFCentrumvisie_WPLKZ 20160627_Verschil_Etmaal_mvt_2025REFCentrumvisie_versus_2025REF_WPLKZ 20160627_Verschil_Etmaal_mvt_Variant1_versus_2025REF_WPLKZ 20160627_Verschil_Etmaal_mvt_Variant2_versus_2025REF_WPLKZ 20160627_Verschil_Etmaal_mvt_Variant3A_versus_2025REF_WPLKZ 20160627_Verschil_Etmaal_mvt_Variant3B_versus_2025REF_WPLKZ 20160627_Verschil_Etmaal_mvt_Variant4_versus_2025REF_WPLKZ 20160627_Verschil_Etmaal_mvt_Variant5_versus_2025REF_WPLKZ