UITNODIGING

Voor leden van de Buurtvereniging Rond het Wilhelminapark

Voor een bijeenkomst over verkeerscirculatiemaatregelen (fase 1) en wijkverkeersplan (fase 2) op maandag 20 februari 2017 in het Christiaan Huygenstheater (Wilhelminalaan 22) om 19.00 uur.

 LET OP DE VROEGE AANVANGSTIJD!    

Agenda

19.00 uur – Wouter Das (projectmanager Centrumvisie Zeist)

  • geeft, indien gewenst, toelichting op de verkeersmaatregelen Centrum (zoals openstellen busstation en sluiten route via het voormalige tunneltje). Let wel: Alleen via de rechter kan nog beroep aangetekend worden. Een gesprek hierover is in dit stadium overbodig en wordt niet aangegaan.
  • Vervolgens geeft Wouter Das toelichting op de voorgenomen verkeerscirculatiemaatregelen Wilhelminapark / Lyceumkwartier-Zuid (wijkverkeersplan fase 1) en kan er overleg met hem plaatsvinden over:
  1. Eenrichtingsverkeer Verlengde Slotlaan (alleen effect op Lyceumkwartier en niet op Wilhelminapark)
  2. Eenrichtingsverkeer Lyceumlaan (alleen effect op Lyceumkwartier en niet op Wilhelminapark)
  3. Eenrichtingsverkeer Pauw van Wieldrechtlaan (noodzakelijk om sluipverkeer door Wilhelminapark te voorkomen als gevolg van de centrumvisie)
  4. Eenrichtingsverkeer Professor Lorentzlaan (noodzakelijk om sluipverkeer door Wilhelminapark te voorkomen als gevolg van de centrumvisie)
  5. Eenrichtingsverkeer Stationslaan (lokaal effect in Wilhelminapark)

Voor meer achtergrondinformatie verwijzen we u door naar: www.centrumzeistvernieuwt.nl.

20.00 uur – Korte pauze

20.15 uur – Wijkverkeersplan – fase 2 – Inrichtingsvraagstukken

Voor de Gemeente Zeist is aanwezig Jos Spriel, senior adviseur verkeer en beheer Openbare Ruimte.

Namens de verkeerscommissie zal ons bestuurslid (Groen en Infra) Edwin Dorst met de vergadering onze “wensenlijst” doornemen waarbij alternatieven welkom zijn. Onze wijkschouten Rob van der Plas en Dirk Timan staan hem bij. Deze lijst is al in eerdere vergaderingen aan de orde geweest onder de naam: “Knelpunten en ergernissen”, bijvoorbeeld parkeerbeleid, verbreding trottoirs, e.d.

21.45 uur – Sluiting.

Aanmelden

Gezien de beperkte ruimte in het Christiaan Huygenstheater is aanmelding noodzakelijk. Graag een e-mail naar bvwzeist@gmail.com. Ons antwoord volgt dan spoedig.

Tot 20 februari 2017 om 19.00 uur!

Namens Bestuur BVW en verkeerscommissie BVW

Wil van Basten-Malipaard