Als vervolg op de bewonersbijeenkomst van 5 oktober jl. inzake de Centrumvisie en de mogelijke negatieve gevolgen voor onze wijk, hebben wij gistermiddag op het Gemeentehuis als leden van het bestuur en verkeerscommissie een goed en constructief gesprek gehad met Wouter Das, projectleider infrastructuur en Parkeermanager van de Gemeente Zeist.

Het is duidelijk dat de Gemeente oor heeft voor de genoemde knelpunten, meedenkt met mogelijke oplossingen, deze versneld laat doorrekenen en zelf ook al kwam met denkbare scenario’s om de eventuele te verwachten vermeerdering van verkeer door ons woongebied te verminderen en/of weg te nemen. Wij hebben vertrouwen in deze serieuze aanpak.

Hieronder treft u aan:

  • een kort verslag van deze bijeenkomst van 15 oktober
  • concept probleemstelling verkeerssituatie in de Wilhelminaparkbuurt.

Mocht u zich nog niet opgegeven hebben voor de klankbordgroep, dan is dat nog mogelijk. bvwzeist@gmail.com. Op 16 november a.s. vindt er een bijeenkomst plaats in het Christiaan Huygenstheater. Zie verder de bijlagen bij dit bericht.

Kort verslag gesprek met W. Das 15-10-2015 – def

Probleemstelling verkeersproblematiek Wilhelminaparkbuurt versie 4 15 oktober 2015