Wij ontvingen onlangs de bestanden (zie geheel onderaan dit bericht) behorend bij bovengenoemd overleg. Lees ook de bijbehorende brief van het Projectmanagement Centrumvisie. 

Op maandag 23 november jl. vond in het gemeentehuis bovengenoemd overleg plaats waaraan u heeft deelgenomen. U treft daarom hierbij het conceptverslag van deze avond aan. Uiteraard ontvangt u ook de tijdens deze avond gepresenteerde powerpoint. Indien u na het doornemen van het verslag opmerkingen heeft, kunt u die aan mij doorgeven. Wilt u dat uiterlijk vrijdag 18 december doen?

In het verslag zult u op pagina 2 lezen dat de resultaten van de doorberekening van de autoluwe Slotlaan bij het verslag zouden worden gevoegd. Dit is echter nog niet het geval. Deze memo sturen wij u uiterlijk vrijdag 18 december a.s. toe. Komende week volgt er ook nog een extra memo over de analyse van het verkeer Wilhelminapark (noord-zuid).

De afbeeldingen met verkeersintensiteiten per onderzochte verkeersmaatregel (plots) worden u niet toegestuurd: deze bestanden zijn te groot. Uiteraard zorgen wij ervoor dat deze informatie uiterlijk 18 december op de website https://www.zeist.nl/inwoner/wonen-en-verbouwen/projecten/centrumgebied-van-zeist/verkeersmaatregelen-centrumvisie/ staat.

Ik  wens u een goed weekend.

Met vriendelijke groet,

Louise Vrieling, Projectmedewerker Centrumvisie  Gemeente Zeist  –  tel: 14030

A 2015-11-23 Verkeersoverleg tunneltje Korte Weeshuislaan Jagerlaan en busstation

A 2015-11-23 Verkeersoverleg tunneltje, Korte Weeshuislaan, Jagerlaan en busstation PPT