Klankbordoverleg-Wilhelminapark-17-03-2016-defGisteravond vond het 2e klankbordoverleg over fase 1 en 2 van de Centrumvisie plaats met de verantwoordelijke projectleiders van de Gemeente Zeist. Deze avond werd georganiseerd door de BVW in het Christiaan Huygenstheater, Wilhelminalaan 22. Met dank aan gastvrouwe Margreet Wagenaar.  De bijeenkomst was informatief,  zeer verhelderend en werd  op professionele wijze begeleid door onze eigen gespreksleider Job Boot. Onderstaande Powerpointpresentatie spreekt voor zich.

Ook de reeds eerder getoonde presentatie van wijkschout Rob van der Plas over knelpunten, ergernissen en irritaties in de wijk kon rekenen op veel herkenning bij onze leden.

Heeft u na het zien van onderstaande presentatie nog goede adviezen voor de verkeerscommissie voor een nog betere doorstroming, minder (sluip)verkeer, een beter parkeerbeleid en dergelijke, dan zien wij uw schriftelijke reacties gaarne vóór 1 april 2016 tegemoet op ons e-mailadres: bvwzeist@gmail.com.

 

Klankbordoverleg Wilhelminapark 17-03-2016 def