• UITSPRAAK RAAD VAN STATE inzake verkeersbesluiten Gemeente Zeist
 • LEDEN VERKEERSCOMMISSIE GEZOCHT
Foto AD/UN – 29-08-2019 – De route Antonlaan-Weeshuislaan, richting Voorheuvel is permanent afgesloten voor particulier autoverkeer…

Het hoogste rechtsorgaan van Nederland, de Raad van State, deed op 28 augustus uitspraak in het hoger beroep dat was ingesteld door de Stichting Beter Zeist, de Vereniging Lyceumkwartier en enkele centrumbewoners. Zij waren het niet eens met de uitspraak van de rechtbank in Utrecht ruim een jaar geleden. Die verklaarde toen de bezwaren tegen de verkeersbesluiten ongegrond. De Raad van State ondersteunt deze uitspraak nu.

 • Verkeersveiligheid

De Raad vindt dat de gemeente Zeist de juiste (inspraak)procedures heeft gevolgd. Bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden zijn voldoende betrokken bij de totstandkoming van de verkeersbesluiten. Ook stelt de Raad dat door de genomen maatregelen het centrumgebied van Zeist niet verkeersonveiliger is geworden. Wel erkent de Raad van State dat het verkeersluw maken van onze buurt zorgt voor meer verkeersbewegingen op de Lindenlaan. Maar dat houdt volgens de Raad nog niet in dat de Lindenlaan daarmee ook verkeersonveilig is geworden.  

 • Afsluitingen

Zoals bekend zijn de maatregelen eind januari ingevoerd. Dit betekende onder meer afsluiting van de route voor doorgaand verkeer via de markt ter hoogte van de bibliotheek. (Zie foto hierboven)
Tegelijkertijd werd de Korte Steynlaan éénrichtingsverkeer, onder meer om te voorkomen dat in onze buurt een sluiproute voor doorgaand (vracht)verkeer zou ontstaan. Andere maatregelen waren onder meer het instellen van éénrichtingsverkeer in de Lyceumlaan, Pauw van Wieldrechtlaan en Professor Lorentzlaan. (Zie foto’s hieronder)

 • Verdeelde reacties

 De verkeersmaatregelen zorgden voor veel ophef onder centrumbewoners. Ook in onze buurt verdeelde reacties. Hoewel de meeste buurtbewoners veiligheid belangrijk vinden hechten zij ook aan een goede bereikbaarheid, bleek uit een dit voorjaar gehouden enquête.
De gemeente is blij met de uitspraak van de Raad van State en zegt dat het goed is dat er nu een eind is gekomen aan het juridische proces.

 • Meetlussen

 Inmiddels zijn onlangs op tal van wegen in het centrum en de omliggende lanen en straten (ook bij ons in de buurt) meetlussen gelegd. De komende weken wordt hiermee de verkeersintensiteit vastgelegd. Een extern bureau evalueert momenteel het Centrumplan waar de verkeersmaatregelen onderdeel van zijn. De resultaten volgen dit najaar. Dan zal ook de gemeenteraad hierover een oordeel vormen.

 • Aanpassingen mogelijk

 De gemeente streeft met de verkeersmaatregelen naar een groen en gastvrij  centrum waar het prettig is om te verblijven. De Raad van State verwacht wel dat de gemeente haar belofte nakomt als de situatie niet werkt. Dan zouden de verkeersmaatregelen kunnen worden aangepast of zelfs worden teruggedraaid.

Korte Steijnlaan
Pauw van Wieldrechtlaan
Lorentzlaan – klein gedeelte éénrichtingsverkeer…


LEDEN VERKEERSCOMMISSIE GEZOCHT
Onze Buurtvereniging ‘Rond het Wilhelminapark’ heeft vijf jaar geleden een Verkeerscommissie in het leven geroepen. Die had onder meer tot taak om knelpunten en ergernissen in onze buurt te inventariseren. Bij het maken van verkeersplannen in het centrum leek het er op dat onze buurt te maken zou krijgen met een verdubbeling of zelfs verdrievoudiging van het verkeersaanbod. Om dit te voorkomen is de Verkeerscommissie uitgebreid en intensief overleg begonnen met de gemeente en tal van buurtbewoners.

Inmiddels hebben twee leden van de Verkeerscommissie afscheid genomen. Het zijn Rob van der Plas en Dirk Timan. Zij hebben als wijkschouten de knelpunten en ergernissen in kaart gebracht. Het resultaat is aan de leden van onze buurtvereniging gepresenteerd. Ook te lezen op onze website. Inmiddels zijn enkele punten uit dit rapport opgepakt. Een recent voorbeeld hiervan is het opnieuw inrichten van de parkeervakken op de Prins Hendriklaan.
Ook het aanbrengen van paaltjes op de Stationslaan ter hoogte van de school Het Spoor heeft geleid tot meer veiligheid voor ouders en leerlingen.
Wij zijn Rob van der Plas en Dirk Timan veel dank verschuldigd voor hun inspanningen ten behoeve van onze buurt. 
Ter vervanging van hen is het bestuur op zoek naar twee nieuwe leden voor de Verkeerscommissie.
Wij verwachten van hen een inzet die onze gehele buurt ten goede komt en niet alleen het eigen belang dient.

 • De Verkeerscommmissie komt drie à vier keer per jaar bij elkaar, communiceert veelvuldig per e-mail en in de wandelgangen van onze wijk
 • De commissie adviseert het bestuur op het gebied van onder meer verkeer, parkeren, vergunningen en infra
 • De commissie komt met eigen voorstellen en onderhoudt zelfstandig het contact met de gemeente
 • Twee leden van de Verkeerscommissie zijn ook lid van het bestuur van de Buurtvereniging; zij vormen de verbinding tussen commissie en bestuur
 • De leden worden gekozen voor een periode van maximaal 4 jaar. Dit kan eventueel verlengd worden met nog eens 4 jaar.

Momenteel bestaat de Verkeerscommissie uit Edwin Dorst, Margreet Wagenaar-Fischer (bestuursleden) en Wil van Basten-Malipaard en Job Boot.

Belangstellenden voor de Verkeerscommissie kunnen zich melden bij het bestuur: bvwzeist@gmail.com

Volledige teksten:

Uitspraak Raad van State dd 28-08-2019
https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@117169/201806342-1-a2/?export=pdf&tab=volledigetekst

Artikel AD/NU 
https://www.ad.nl/utrecht/zeist-hoeft-verkeersmaatregelen-centrum-niet-terug-te-draaien-van-raad-van-state~aa3897aa/?utm_source=email&utm_medium=sendafriend&utm_campaign=socialsharing_web