Leden van de buurtvereniging voelen zich betrokken met het wel en wee van hun buurt. De vereniging streeft ernaar de belangen van haar leden zo goed mogelijk te behartigen.

Wij kunnen ook uw belang behartigen. Word daarom nu lid via dit inschrijfformulier.

Wilt u donateur worden?

Wilt u graag onze buurtvereniging financieel ondersteunen? Uw donatie is welkom op bankrekeningnummer: NL19INGB0006493246 onder vermelding van ‘Donatie’. Hartelijk dank.