verkeer-en-parkeren-logo

Verkeer en parkeren

De Verkeerscommissie van onze buurtvereniging houdt u via deze pagina op de hoogte van ontwikkelingen rond verkeer en parkeren. De afgelopen jaren stonden vooral in het teken van het Centrumplan, dat grotendeels is teruggedraaid.

Actuele onderwerpen nu:

  • aanpassingen aan de infrastructuur (kruisingen, uitritconstructies e.d.)
  • het verminderen van de hoge parkeerdruk

De Verkeerscommissie bestaat uit Edwin Dorst, Andree de Miranda, Maurits van Witsen en Job Boot. Zij hebben geregeld contact en overleg met verkeerskundigen van de gemeente.

Als buurtbewoner bestaat altijd de mogelijkheid zelf contact op te nemen met de gemeente in geval van losliggende stoeptegels, omvergereden paaltjes of andere schade aan het straatmeubilair. 

Voor reacties en suggesties op het gebied van Verkeer en Parkeren: verkeerscommissie@wilhelminaparkzeist.nl

Presentatie PH-laan RT Parkeerbeleidsnota

Ook bewoners van de Prins Hendriklaan hebben tijdens de Ronde Tafel over het Parkeerbeleidsplan gesproken en hun zorgen over parkeerdruk en parkeeroverlast gedeeld met de raadsleden. Lees hier hun bijdrage…

Lees meer

Bijdrage RT parkeerbeleidsnota

In januari besluit de gemeenteraad over het Parkeerbeleidsplan 2024-2028.Voorafgaand hieraan is er een Ronde Tafel, waarop belanghebbenden hunvisie kunnen geven op de voorstellen om Zeist mooier, veiliger en duurzamer...

Lees meer

Reactie op Parkeernota-in-wording

De Verkeerscommissie van onze buurtvereniging heeft in april overleg gehad met de gemeente over de nieuwe Parkeernota. Ook waren daarbij aanwezig vertegenwoordigers van de Vereniging Lyceumkwartier. Op basis van de...

Lees meer

Bericht van de verkeerscommissie

Tijdens de ALV op 21 maart is door de Verkeerscommissie verslag uitgebracht over wat er op het gebied van Verkeer en Parkeren in 2022 is gebeurd. Tevens werden de plannen voor dit jaar toegelicht. Het afgelopen jaar is...

Lees meer

Wijkverkeersmaatregelen (nog) niet van de baan

Onbegrip en boosheid vochten om voorrang, toen op 1 april de pilot van dewijkverkeersmaatregelen plotseling stopte. Zonder communicatie vòòraf vanuit degemeente. Dit betekende voor buurtbewoners omrijden en geen...

Lees meer

Toelichting op brief van gemeente

Het heeft bijna een jaar geduurd, maar deze week (week 49) zijn de meeste wijkverkeersmaatregelen in onze buurt en het Lyceumkwartier eindelijk teruggedraaid. De buurtvereniging heeft daar al vaker voor gepleit omdat...

Lees meer

Verkeerssituatie gewijzigd…!

Het zal inmiddels niemand ontgaan zijn... De Korte Steynlaan is weer voor twee rijrichtingen geopend. Het bord dat vlak voor de kruising met de Antonlaan komend vanuit de Steynlaan geplaatst is, geeft dit min of meer...

Lees meer

Bijdrage BVW voor de Ronde Tafel

Reactie op evaluatie centrumplan en verkeersbesluiten - donderdag 14 november 2019 - uitgesproken door Job Boot, lid van de verkeerscommissie Geachte wethouder, dames en...

Lees meer

Update verkeerscommissie

Belangrijke data: 14 november 2019: ronde tafel over evaluatie centrumvisie en verkeersmaatregelen. BVW heeft spreektijd. 25 november 2019: "bijpraat"-moment voor BVW en verkeerscie met wethouder Hoogstraten 10...

Lees meer

Verkeerscommissie – Nieuwsbrief september 2019

UITSPRAAK RAAD VAN STATE inzake verkeersbesluiten Gemeente Zeist LEDEN VERKEERSCOMMISSIE GEZOCHT Foto AD/UN - 29-08-2019 - De route Antonlaan-Weeshuislaan, richting Voorheuvel is permanent afgesloten voor particulier...

Lees meer