Update 17Huis-aan-huis is op 15 december 2016 onderstaande brief per post (op naam van de bewoners) verzonden door de Gemeente Zeist.  De inhoud van deze brief spreekt voor zich. Fase 1 van de Centrumvisie wordt hiermee afgerond en voor de wijk betekent dit het begin van fase 2. De noodzakelijke aanpassingen in de wijk zullen worden geïnventariseerd en geprioriteerd. Besprekingen met de verantwoordelijke personen bij de Gemeente zijn inmiddels begonnen.

Uw adviezen zijn welkom en worden graag ontvangen op ons e-mailadres: bvwzeist@gmail.com.

2016 – 207074 Uitgaande brief Gemeente Informatie verkeersmaatregelen centrumvisie