WhatsApp buurtpreventie in onze wijk. Doet u mee?

De buurtvereniging Rond het Wilhelminapark Zeist doet mee met WhatsApp Buurtpreventie. Dit is een moderne variant van Buurtpreventie, in de vorm van WhatsApp groepen van maximaal 100 leden. Inmiddels zijn meer dan 90 adressen hierop aangesloten. Wilt u ook meedoen?  U kunt zich hier inschrijven.

Wat is het?

WhatsApp Buurtpreventie groepen zijn extra ogen en oren voor de politie. Via de groep kun je verdachte situaties delen met de bewoners om je heen. Opvallende situaties waarbij je je afvraagt of ze wel kloppen; is het wel okay? Denk bijvoorbeeld aan (vermoedens van) inbraak, oplichting, vernieling, straatroof, bedreiging of mishandeling. Het betreft hier een burgerinitiatief.

Overigens wordt dit initiatief van harte ondersteund door de politie. Ook zal de gemeente medewerking verlenen door onder meer het plaatsen van borden, waarop bezoekers van onze wijk geattendeerd worden op deze vorm van buurtpreventie.

Hoe werkt het?

Onze buurt is ingedeeld in 4 groepen. Elke WhatsApp-groep bestaat uit een groep bewoners uit een deel van onze buurt, die alleen een bericht ontvangt als een verdachte situatie is. Als  iemand een verdachte situatie ziet, dan meldt diegene dit via 1-1-2 en verstuurt een beknopt bericht via de WhatsApp Buurtpreventie. Je kunt dit alles samenvatten in de ‘SAAR’-methode:

Signaleer – Merk een verdachte situatie op.
Alarmeer – Bel 112 en geef door wat je ziet: Persoonskenmerken zoals geslacht, huidskleur, lengte en gezicht. Voertuigkenmerken zoals kleur, merk, type en kenteken.
App – Deel je waarneming met de WhatsApp groep en meld dat je de politie gewaarschuwd hebt.
Reageer – Spreek de verdachte persoon aan als het veilig is en zonder risico.

Indeling

Hieronder vindt u de indeling van onze buurt.

 1. Choisyweg, Timmermanlaan, Krullelaan (van 2e Hogeweg tot Woudenbergseweg), Woudenbergseweg. Beheerders: Jaco Booster, Dick van Keeken
 2. Lorentzlaan, Krullelaan (van Woudenbergseweg tot Wilhelminalaan), Parklaan, Wilhelminalaan (van Prins Hendriklaan tot Huydecoperweg). Beheerders: Suzanne Raven, Louwrens Verroen
 3. Huydecoperweg, Prins Hendriklaan, Vijverlaan, Wilhelminalaan (van Slotlaan tot Prins Hendriklaan), Wilhelminaparkflat. Beheerders: Wil van Basten, Liesbeth Kottier
 4. Bethaniëlaan, Bethaniëplein, Stationslaan, Pauw van Wieldrechtlaan, Boslaan. Beheerders: 2 vacatures!

Hoe kan ik meedoen?

Ben je minimaal 18 jaar en woon je in de Wilhelminaparkbuurt? Meld je dan aan via het inschrijfformulier. Hier kun je ook aangeven of je beheerder wilt zijn van de WhatsApp-groep. Wat de rol van de beheerder is lees je hieronder.

Door deelname aan deze vorm van buurtpreventie is jouw mobiele telefoonnummer bekend bij de deelnemers van jouw WhatsApp-groep. Je gaat hiermee door aanmelding akkoord.

Wat is de rol van de beheerder?

WhatsApp-groepen worden beheerd en gecoördineerd door een beheerder. De taak van een beheerder komt op het volgende neer:

 1. de beheerder beoordeelt of een melding relevant is, inhoudelijk duidelijk is en of, indien daarvoor aanleiding bestaat, deze gemeld is bij de politie (112)
 2. de beheerder bepaalt of een melding uit een andere groep doorgezet moet worden naar zijn eigen groep(en) en voert dit uit
 3. de beheerder ziet er op toe dat deelnemers de WhatsApp-tool niet misbruiken voor andere doeleinden dan waarvoor deze is bedoeld
 4. de beheerder beheert de telefoonbestanden van zijn groep(en).

Spelregels

 1. Deelnemers zijn tenminste 18 jaar oud en wonen in de Wilhelminaparkbuurt Zeist.
 2. WhatsApp buurtpreventie is een burgerinitiatief. De wijkagent zit niet in de WhatsApp groep, de politie komt alleen in actie wanneer een melding via 112 gedaan wordt.
 3. Gebruik de WhatsApp-tool volgens de SAAR afkorting:
  S = Signaleer
  A = Alarmeer 112
  A = App om je waarneming bekend te maken aan anderen en meld dat je de politie gealarmeerd hebt.
  R = Reageer, door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de persoon. Alleen wanneer dit veilig is en zonder risico.
 4. De bedoeling is dat we de plannen van de verdachte persoon verstoren. Doe dit alleen als je dit veilig kunt doen zonder risico’s. Maak bijvoorbeeld een praatje met de persoon.
 5. Laat door middel van het WhatsApp-bericht aan elkaar weten dat 112 al gebeld is! Voorkom een regen van 112 meldingen.
 6. Let op het taalgebruik. Niet vloeken, schelden, discrimineren en dergelijke.
 7. Speel geen eigen rechter en overtreed geen regels/wetten.
 8. Het versturen van foto’s van een verdachte is alleen toegestaan t.b.v. het verstrekken van een signalement, wanneer dit voor de melding noodzakelijk/van meerwaarde is.
 9. Daderkenmerken zoals geslacht, geschatte leeftijd, huidskleur, lengte en gezicht kunnen ook goed beschreven worden. Denk bij voertuigen aan het kenteken, de kleur, het merk en het type.
 10. Gebruik deze WhatsApp-groep(en) alleen waar het voor bedoeld is en niet voor onderling contact/privéberichten.
 11. Het niet houden aan de afspraken leidt tot verwijdering uit de groep.
 12. Deelnemers realiseren zich dat door deelname het door hen opgegeven mobiele telefoonnummer bekend wordt aan de overige deelnemers van hun specifieke WhatsApp-groep.
 13. Buurtvereniging Rond het Wilhelminapark Zeist sluit op voorhand elke aansprakelijkheid uit voor het functioneren, misbruiken of het falen van de WhatsApp buurtpreventie, alsmede de aansprakelijkheid voor het handelen van individuele deelnemers ten gevolge van dit instrument.
whatsapp buurtpreventie flyer
Klik op de button voor de Flyer Whatsapp van Politie en Gemeente Zeist