Onbegrip en boosheid vochten om voorrang, toen op 1 april de pilot van de
wijkverkeersmaatregelen plotseling stopte. Zonder communicatie vòòraf vanuit de
gemeente. Dit betekende voor buurtbewoners omrijden en geen toegang tot onze wijk via de Lyceumlaan, Pauw van Wieldrechtlaan en Professor Lorentzlaan. Komt er dan na anderhalf jaar soebatten nooit een einde aan de discussie over de
verkeerscirculatie in onze buurt? Jawel, vòòr de zomer moet er duidelijkheid
zijn, vindt de Verkeerscommmissie.

Hoe zat het ook nog weer?

Even terug in de tijd. De verkeersmaatregelen in het centrum van Zeist werden op aandrang van de gemeenteraad in december 2019 met onmiddellijke ingang teruggedraaid. De wijkverkeersmaatregelen waren een direct gevolg van de maatregelen in het centrum. Die hadden dus eigenlijk ook meteen moeten worden teruggedraaid. Maar dat gebeurde helaas niet.

Wethouder Laura Hoogstraten gaf haar ambtenaren de opdracht met de Vereniging
Lyceumkwartier Zeist en onze buurtvereniging in gesprek te gaan over hoe nu verder. Dat heeft geleid tot diverse online-sessies en uiteindelijk tot een
pilot, die in een bewonersbrief op 30 november 2020 werd aangekondigd.

Evaluatie uitgesteld

In april zou een besluit worden genomen: terug naar de oude situatie (onze voorkeur!) of het handhaven op één of meer lanen van eenrichtingsverkeer.

Maar er is door metingen en corona vertraging opgetreden. Inmiddels beschikken de beide buurtverenigingen over de meetgegevens. Het betreft de periode maart 2021 (tijdens de pilot met de doeken over de verkeersborden) en najaar 2020. Onder meer op basis van die informatie wordt in samenspraak met de gemeente besloten wat te doen. Eind mei vindt een online-bijeenkomst met de wethouder plaats om alle informatie met belanghebbenden te delen.

We hopen dat hierna snel definitief duidelijkheid komt over de status van de drie
lanen. Zeistenaren, onder wie veel buurtgenoten, klagen over een verwarrende situatie. Heel begrijpelijk. Verhelderende communicatie door de gemeente had dat kunnen voorkomen.

Standpunt Verkeerscommissie

Onze buurtvereniging heeft zich altijd ingezet voor het terugdraaien van de
wijkverkeersmaatregelen. Ze dienden en dienen geen enkel doel, nadat de
centrummaatregelen met één pennestreek anderhalf jaar geleden werden
doorgehaald. Het kan dus allemaal veel sneller. Dat had ook onze voorkeur, maar
de praktijk pakte anders uit.

Verkeerscommissie buurtvereniging ‘Rond het Wilhelminapark’.