Inrichtingsvraagstukken – 20 februari 2017

In aansluiting op onze Update 18 met de uitnodiging voor de bijeenkomst over de verkeersplannen en -besluiten (Centrumplan) op maandag 20 februari 2017 in het Christiaan Huygenstheater heeft de verkeerscommissie een inventarisatie gemaakt van de diverse knelpunten en ergernissen in onze wijk. Deze presentatie wordt besproken tijdens het tweede deel van de bijeenkomst.  Het rapport Knelpunten Wilhelminapark is
ter voorbereiding voor uw eventuele vragen en goede ideeën.

Er zijn nog enkele plaatsen vrij. De bijeenkomst is uitsluitend bedoeld voor leden en zij worden vriendelijk verzocht zich per e-mail aan te melden:  bvwzeist@gmail.com 

Ter informatie zie het rapport Knelpunten Wilhelminapark.

Aanvang: 19.00 uur!