Historie Bisonpark
Het thema Zeister bisons heeft voor de Zeistenaren verschillende belevingen, te weten; Zeister Bossen, bisons, Lobbus weken, avondvierdaagse, gymnastiek, sport…….

Privé dierentuin
Aan het begin van het Zeister Bos ligt het Bisonpark. Dit behoorde vanouds tot de Zeister Bossen. In september 1926 was het park met deze naam tot stand gekomen (kosten: f 7200,-) De heer Blaauw, bewoner van Gooilust in ’s Gravenland, schonk de gemeente een bisonpaar (Jupiter, geboren in 1905 en Juno, geboren in 1924), die in Zeist voor nakomelingen zorgden. De heer Blaauw had op zijn buitenplaats een bijzondere privé dierentuin.
Toeristische trekpleister
Met de komst van de bisons was de naam Bisonpark een feit. Op het terrein kwam ook een stal: de nog steeds bestaande bisonstal. Het Bisonpark werd een toeristische attractie van de eerste orde (de Zeister Bossen waren al een gezocht dag-uit-gebied met verschillende recreatieve elementen (bijzondere structuren in het bos, het Jagershuis en een dierentuin).

Chocoladekoekjes
Banketbakkerij Figi speelde daarop in met een koekje met chocoladelaag in de vorm van een bison. Deze koekjes werden verkocht in speciaal daarvoor ontworpen blikjes.
In 1939 waren alle bisons gestorven. Na de oorlog werd het Bisonpark een van de sport- en spel-terreinen van de gemeente Zeist. Veel generaties Zeister kinderen brachten en brengen op dit terrein hun vakanties door tijdens de dagkampen, later Lobbusweken genoemd. Met mooi weer er allerlei activiteiten op het park en in het bos, voor slecht weer de bisonstal- en tenten. Ook is het park het start- en eindpunt voor de avondvierdaagse en worden er festivals georganiseerd.

(deze tekst is overgenomen uit de Nieuwsbode van 9 juli 2015 n.a.v. de tentoonstelling “In het spoor van de bison”dat in FIGI werd gehouden in de zomer 2015.)

 

Bisonpark - 1933

Bisonveld – 1933

Bisonpark-01_ZHG Bisonpark-02_ZHG Detail hek bisonpark_ZHGHek bisonpark_ZHG

Bisonpark - 1953

Bisonpark – 1953

 

Bisonpark - 1960

Bisonpark – 1960