(bron: De straatnamen van Zeist – L. Visser)

Genoemd naar het medisch kindertehuis ‘Bethanië’, dat in 1873 werd opgericht en ondergebracht in een gedeelte van het voormalig protestants weeshuis aan de Slotlaan. Omdat in de daaropvolgende jaren voortdurend aanvragen voor opneming van kinderen moesten worden afgewezen, werd in 1882 besloten op een bosterrein buiten de toenmalige bebouwde kom van Zeist (het huidige Bethaniëplein) een nieuw gebouw te stichten, dat plaats bood aan 85 kinderen. In 1925 bleek ook deze huisvesting niet meer voldoende ruimte te bieden. De gemeente Zeist was inmiddels sterk uitgebreid en in het jaarverslag van de Vereniging ‘Bethanië’ van 1925 stond onder andere ‘bovendien was het station vlak tegenover ‘Bethanië’ gebouwd en van den rook van de locomotieven hadden we duchtig last’.

Bethaniëgebouw - 1904

Bethaniëgebouw – 1904

Bethaniëgebouw

Bethaniëgebouw

 

Bethaniëplein

Bethaniëplein

Bethaniëplein - ca 1940

Bethaniëplein – ca 1940

Bethaniëplein

Bethaniëplein

Bethaniëplein

Bethaniëplein

Bethaniëplein

Bethaniëplein

Bethaniëplein rond 1950

Bethaniëplein rond 1950

Bethaniëplein vóór 1960

Bethaniëplein vóór 1960

Bethaniëplein

Bethaniëplein

 De foto’s van nu:

Bethaniëvijver - 2015 - gezien vanuit de Stationslaan

Bethaniëvijver – 2015 – gezien vanuit de Stationslaan

Bethaniëlaan - winter 2015

Bethaniëlaan – winter 2015