Op 26 februari 1928 genoemd naar prof. dr. Hendrik Antoon Lorentz (1853 – 1928), Nederlands natuurkundige, grondlegger van de elektronentheorie, baande de weg voor de relativiteitstheorie. Hij verwierf in 1902 met prof. dr. Pieter Zeeman de Nobelprijs. De Prof. Lorentzlaan heette voorheen het Mooie Laantje. De motivering voor deze naamswijziging blijkt uit onderstaand verslag uit de notulen van de gemeenteraad van 26 februari 1928: ‘De Voorzitter zegt, dat meermalen tot uiting is gekomen, de wenschelijkheid om het Mooie Laantje een andere naam te geven. De naam Mooie Laantje klinkt zoo kinderachtig en is weinig passend voor zulk een langen verkeersweg. Als laan is deze weg niet eens zoo mooi; de naam stamt uit vroegere tijden, toen hier inderdaad een mooi laantje liep, dat echter verdwenen is en plaats heeft gemaakt voor een naar de eischen van den tegenwoordigen tijd ingerichten weg. Burgemeester en Wethouders stellen thans voor den naam te veranderen in: Prof. Lorentzlaan, om op deze wijze te huldigen den grooten natuurkundige, onlangs overleden, die zulk een buitengewonen reputatie had, niet alleen in Nederland, doch in geheel Europa. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen’. Het is wat wonderlijk, dat burgemeester mr. C.J. Baron van Tuyll van Serooskerken aan het eind van de raadsvergadering de leden min of meer overvalt met een mondeling voorstel tot naamswijziging van het Mooie Laantje. Insiders vertelden sedertdien, dat het op dat moment afwezige raadslid mevrouw A.A. van Hoogstraten-Schoch, die aan het Mooie Laantje woonde, de geestelijke moeder was van dit verzoek.

Lees zeker ook bijgaand document: Prof. Lorentzlaan historie info.

Prof. Lorentzlaan (Mooie laantje) vanaf de Woudenbergseweg gezien. Anno 1925. Coll. Oud Seyst & Omstreken Professor Lorentzlaan Links nr's 49-51 nabij Boschlust en rechts nr's 40-42. 1928. Coll. Oud Seyst Prof Lorentzlaan Het Mooie laantje met hotel Boschlust anno 1917

Prof Lorentzlaan in WO II                                                       Prof. Lorentzlaan in WOII

FOTO’S VAN NU:

Lorentzlaan

Prof. Lorentzlaan

Lorentzlaan

Prof. Lorentzlaan

Lorenzlaan

Prof. Lorentzlaan