Het in de vorige eeuw als Hertenlaantje aangeduide zandpad werd door Christoffel Timmerman, eigenaar van de aldaar gevestigde kuiperij, verhard met de uit zijn werkplaats afkomsige krullen. Het ligt voor de hand, dat er in de loop der tijden minder herten en meer krullen te zien waren, zodat de wijziging van de naam Hertenlaantje in Krullelaan evenzeer voor hand lag.

Bron: De straatnamen van Zeist – L. Visser

Leuk om ook even naar de Quiz te kijken die in 2011 onder de bewoners gehouden werd. Zie Krullelaan Krullequiz. En de bijbehorende fotovraag: Krullelaan Krullequiz Beeldvraag

 

Krullelaan 19-20

Krullelaan 19-20

Krullelaan 23 nu 33 - 1907

Krullelaan 23 nu 33 – 1907

 

FOTO’S VAN NU:

Krullelaan - 2015

Krullelaan – 2015

Krullelaan - 2015

Krullelaan – 2015

Krullelaan

Krullelaan

Krullelaan - 2015

Krullelaan – 2015

Krulelaan - 2015 - voormalige melkfabriek

Krulelaan – 2015 – voormalige melkfabriek