Op basis van alle reacties worden er twee varianten doorgerekend, variant 3a+ en variant 3b+. In de bijgevoegde presentatie geeft de projectgroep Centrumvisie een nadere toelichting.

Op woensdagavond 31 augustus, om 19.30 uur op het gemeentehuis volgt de bijeenkomst voor Wilhelminapark, Lyceumkwartier-Zuid en nog enkele gesprekspartners.

Aanmelden hiervoor via e-mail:  mailto:bvwzeist@gmail.com

Definitieve varianten versie 2016 07 16