Beste leden,

Het zal u niet ontgaan zijn….. het

centrumzeistvernieuwt

Na de zomervakantie 2016 gaat het nu echt gebeuren!  In september besluit het College over de verkeersplannen voor onze wijk en het Lyceumkwartier-Zuid.

Maar voor het zover is, wordt er door de Projectgroep Centrumvisie van de Gemeente nog een laatste bijeenkomst uitgeschreven voor de klankbordgroepen van beide wijken en enkele andere gesprekspartners.  Bredere modelberekeningen zullen dan besproken worden.

De bijeenkomst is op woensdag 31 augustus 2016, tussen 19.30 en 21.00 uur in de (nieuwe) Raadszaal.

In principe is deze bijeenkomst bestemd voor leden van de klankbordgroep Wilhelminapark, maar wij willen ook andere geïnteresseerde leden in de gelegenheid stellen hierbij aanwezig te zijn. U kunt zich via e-mail bij de Buurtvereniging aanmelden. De aanmelding geldt ook voor de leden van klankbordgroep!

Na besluitvorming in het College over de verkeersmaatregelen in de wijk (september 2016) gaan we een nieuwe fase in waarbij wij het gaan hebben over inrichting, zoals de stoepen en drempels en andere soortgelijke wijzigingen.

De verkeerscommissie van de Buurtvereniging Rond het Wilhelminapark