Onder verwijzing naar onze e-mail van 12 februari j.l. moeten wij u helaas het volgende mededelen.

Zoals wellicht al bekend, heeft ODRU (Omgevingsdienst Regio Utrecht) meer tijd nodig om de milieueffecten (geluid en lucht) in beeld te brengen en wil het college daar eerst kennis van nemen. Dat gebeurt op 8 maart a.s.
In principe zal dit rapport geen gevolgen hebben voor het pakket van verkeersmaatregelen/-effecten die we in enkele verkeersmodellen in samenwerking met de Gemeente gaan presenteren op de geplande klankbordoverlegavond.
Het probleem is wel dat 2 maart dus net te vroeg is.

De nieuwe datum voor ons overleg is nu donderdag 17 maart a.s.. Vanaf nu, kunt u zich weer aanmelden via: bvwzeist@gmail.com
Met excuses voor het ongemak.