Verslag van het overleg met J. Spriel, Senior Adviseur Verkeer Beheer Openbare Ruimte Gemeente Zeist (fase 2) en de verkeerscommissie van de BVW

op 30 augustus 2017 (Gemeentehuis)

van 16.00 – 17.30 uur

 

 

Algemeen:

De werkzaamheden w.b. de wijkverkeersplannen – tweede fase centrumvisie –  hebben vertraging opgelopen omdat een aantal bewoners al geruime tijd procederen tegen de beslissingen van de Gemeente Zeist. De rechter besloot op 17 augustus j.l. nog drie maanden nodig te hebben om tot een oordeel te komen.

Onze aanspreekpunten:

Jos Spriel blijft voorlopig ons eerste aanspreekpunt in deze tweede fase van de uitvoering van de Centrumvisie. (Hoofd Beheer Openbare Ruimte is Florien Westermann). Daarnaast wordt Spriel binnenkort bijgestaan door een civiel verkeerskundige, Patrick Wagenaar, die zich bezig gaat houden met de inrichting van o.a. de Pauw van Wieldrechtlaan en andere lanen volgens ons rapport van 20 februari 2017. Volgens Jos Spriel is er sprake van extreem achterstallig onderhoud in de wijken Lyceumkwartier en Wilhelminapark.

De andere verantwoordelijken bij de Gemeente Zeist zijn:

  • Lars Matthijssen, projectleider Verkeer Centrumvisie en uiteraard
  • de wethouders Fluitman en Luca. Zij hebben hun eigen portefeuilles, projecten en ook eigen wijken waardoor er soms overlappingen zijn.  
  • Wouter Das – projectmanager Centrumvisie – fase 1
  • Gerard van Hal is de wegbeheerder van de Gemeente Zeist.
  • Gerard Knot heeft het parkeerbeleid (vergunning parkeren) in zijn portefeuille.

Besproken werd:

Jos Spriel heeft onlangs gesproken met drie vertegenwoordigers van de Pauw van Wieldrechtlaan w.o. Bastiaan Knip. De bezwaren van deze bewoners zijn voornamelijk ‘cosmetisch’, het gaat niet om verkeerstechnische zaken.

Uitgebreid is besproken het opschorten van de eenrichtingsmaatregel in de Stationslaan mede naar aanleiding van de brief van mevrouw C. Crum, namens verontruste bewoners. Zie hieronder. Zij dringen aan op heroverweging van het besluit en/of aanvullende maatregelen.                      

Jos Spriel heeft intussen een verkeerskundig adviesbureau gespecialiseerd in verkeersgedrag gevraagd om in september 2017 bij vijf scholen observaties te doen, w.o. Het Spoor. Vooral ouders en schoolleiding moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Volgens Jos is eenrichtingverkeer niet altijd veiliger omdat het de automobilisten verleidt tot sneller rijden. De suggestie wordt nog geopperd om in de tussenliggende tijd verbodsborden te plaatsen op de hoek van de Stationslaan / Slotlaan en op de hoek van Stationslaan / Prins Hendriklaan “verboden voor vrachtverkeer” Aldus wordt de Stationslaan veiliger en kan tevens voorkomen worden dat grote vrachtwagens via de Bethaniëlaan achteruit de Korte Wilhelminalaan indraaien om de Slotlaanhoreca te bevoorraden.

Ondanks de eerder genoemde vertraging kunnen een aantal toegezegde zaken toch al beginnen, volgens Jos Spriel. De verkeerscommissie stelt een prioriteitenlijstje op met eenvoudige wijzigingen die relatief snel uitgevoerd kunnen worden. Jos Spriel zegt toe stappen te ondernemen om de frequentie te verhogen van de BOA-patrouilles in onze wijk en vooral in de Stationslaan. Het werk van de BOA’s is juist nu van belang omdat de scholen net begonnen zijn en de nieuwe regels beter meteen toegepast kunnen worden.

Vervolgens wordt het oprekken van het vergunningparkeren bekeken met Gerard Knot.

Verder kwam ter sprake de inrichting van de Slotlaan en met name de geplande bouw van een permanent muziekpodium op de hoek Wilhelminalaan/Slotlaan tussen de restaurants De Reünie en Het Pastalokaal. Bij de bewoners van de Wilhelminalaan/ Vijverlaan is er ernstige onrust ontstaan. Zij vrezen vooral dat er op deze manier een nieuwe hangplek voor jongeren gecreëerd wordt en daarnaast is de verhoogde geluids- en parkeeroverlast daardoor ook zorgbarend. Er is dringend behoefte om met de betrokken bewoners te communiceren en zij betreuren het daarover niet speciaal geïnformeerd te zijn door de Gemeente. Zie brief hieronder. Wouter Das is verantwoordelijk voor de inrichting van de Slotlaan – Projectmanager Centrumvisie – fase 1.  

Naschrift:

De verkeerscommissie heeft inmiddels contact met Wouter Das opgenomen en een overleg aangevraagd over 1. de Stationslaan en 2. het muziekpodium.

 

De verkeerscommissie van de Buurtvereniging Rond het Wilhelminapark, Zeist:

Leden: Job Boot, Rob van der Plas, Dirk Timan (afwezig) en de bestuursleden Margreet Wagenaar-Fischer, Wil van Basten-Malipaard en Edwin Dorst.

Brief Stationslaan

Verzoek informatie Muziektent gemeente Zeist