Overal in Zeist worden lanen, straten en pleinen drastisch aangepakt, terwijl alleen de lanen en pleinen in het Wilhelminapark wonderbaarlijk genoeg nog steeds in de “oude toestand” verkeren met alle irritante knelpunten en onveilige situaties vandien.  Een reden voor ons om toch maar weer eens te informeren bij de heer Jos Spriel want na zijn brief dd 20 september j.l. met enkele toezeggingen, bleef het akelig stil aan Gemeentelijke zijde. Voor de volledige transparantie nemen wij de gevoerde correspondentie hieronder integraal op. De verkeerscommissie probeert zo veel mogelijk de druk op de ketel te houden maar het is af en toe toch echt vechten tegen de speekwoordelijke gemeentelijke bierkaai…. Toch blijven wij vertrouwen op een voor onze wijk gunstig verloop.

Wij schreven op 25 oktober 2017: 

“Beste Jos,
Hoe staan de zaken er op dit moment voor?
Na je laatste mail van 20 september j.l. hebben we niets meer van de gemeente vernomen.
De bewoners hebben in het verslag van onze laatste bespreking op 30 augustus kunnen lezen, dat de gemeente ondanks de vertragingen toch met een aantal toegezegde zaken zal starten.
Nu er nog geen activiteiten plaats vinden worden bewoners ongeduldig en nemen het initiatief om per straat met eigen wensen te komen, die weer afwijken van de voorstellen uit ons rapport “Wijkverkeersplan fase 2”.
Dit lijkt ons geen goede zaak.
Zoals ik je in mijn mail van 19 september heb aangegeven vinden wij dat de uitgangspunten voor de verbeteringen van de verharding van onze lanen vastgelegd dienen te worden.
Is hiervoor al een plan opgesteld? Het lijkt ons zeer wenselijk dat een dergelijk plan uiterlijk eind november met ons wordt besproken, zodat de werkzaamheden nog dit jaar van start kunnen gaan.
Ook zijn we benieuwd hoe het staat met het gedragsaanpak van ouders/docenten van de school “Het Spoor” en eveneens naar de ervaring van uitgevoerde acties van de BOA’s.

met vriendelijke groeten,
Edwin Dorst
Buurtvereniging “Rond het Wilhelminapark”

Geruime tijd (op 10 november 2017) daarna ontvingen wij onderstaande excuusbrief die wij integraal overnemen. 

“Goedemorgen Edwin en overige leden,

Allereerst mijn excuses voor het late reageren, vakantie en ziekte zijn hiervan de oorzaak geweest en daardoor een enorme achterstand in mail en werkzaamheden.

Zoals jullie allen kunnen zien zijn we op heel veel plekken actief binnen Zeist. Het team BOR (Beheer openbare ruimte) staat onder hoogspanning. Dit zorgt er ook voor dat andere projecten en helaas afspraken niet nagekomen kunnen worden. Zoals ook mijn afspraak naar jullie toe om al dit jaar met plannen en uitvoering te komen. Ook deze week is weer gebleken dat ik de mensen intern hiervoor niet krijg, sterker nog, de projectleider die voor mij/ons aan de slag zou gaan vertrekt per 1 januari 2018 en dat gooit ook weer roet in het eten. Ik realiseer mij terdege dat ik hiermee geen vrienden maak en jullie mogen mij geloven dat ook ik hier heel erg mee zit. 2018 wordt gelukkig een heel ander jaar en komt er weer ruimte in de werkzaamheden.
De zorg dat er nu vanuit meerdere straten vragen komen en dat er onrust bij de bewoners is begrijp ik, maar ik zal zeker waken en ervoor zorgen dat er één gedeeld plan gaat komen en dat dit absoluut samen met jullie opgepakt gaat worden.

Wat betreft de school Het Spoor in de Stationslaan, daar loopt nu een onderzoek. Hiervan hebben jullie gisteren een mail ontvangen van mijn collega Jaro Donker. Het had even wat voeten in aarde om de contacten te leggen met de school, maar uiteindelijk bleek het onderzoek perfect samen te vallen met hun eigen bevindingen en voorgenomen acties. In de bijlage een eerste reactie van het onderzoeksbureau. Ook moeten jullie als het goed is meer blauw (BOA’s, handhaving) daar in de straat hebben gezien, ik heb volgende week een afspraak met hen om de bevindingen te bespreken.

Tot zover deze niet heel vrolijke stand van zaken, ik hoop dat jullie er enigszins begrip voor kunnen hebben.

Met vriendelijke groet,

Jos Spriel | Gemeente Zeist | Beheer Openbare Ruimte
Senior adviseur verkeer | Afwezig op maandag | Telefoon: 14 030
Bezoekadres: ’t Rond 1 | www.zeist.nl | zeist@zeist.nl

 

Nog dezelfde dag hebben we geantwoord: 

“Beste Jos,

Hartelijke dank voor je bericht.
Wij zullen de inhoud van je mail op onze website publiceren, zodat de leden
van onze buurtvereniging geïnformeerd worden.
We verwachten dat begin volgend jaar de werkzaamheden voortvarend aangepakt
zullen worden.
Nogmaals vragen wij de gemeente om ons tijdig van de voorbereidingen op de
hoogte te houden en om de plannen voor de herinrichting met ons door te
nemen.
Succes met de voltooiing van de vele werkzaamheden.

met vriendelijke groeten,
Edwin Dorst
Buurtvereniging “Rond het Wilhelminapark”