Uitvoering verkeersplannen voor het Wilhelminapark voorlopig opgeschort; onderhoudswerkzaamheden gaan wel door

 Verslag van het overleg van de verkeerscommissie met Jos Spriel (Gemeente Zeist) – 

dinsdag 8 mei 2018.

Voor de verkeerscommissie waren aanwezig: Wil van Basten, Edwin Dorst, Dirk Timan, Margreet Wagenaar

 

Centrumplan

De vijf centrummaatregelen (w.o. openstellen busstation voor verkeer, afsluiten Korte Steijnlaan) worden op 29 mei 2018 voorgelegd aan de rechter. De uitspraak komt waarschijnlijk niet voor oktober 2018. De rechter velt een oordeel over dit hele besluit van vijf maatregelen. De uitspraak zal dus zijn: het hele plan gaat door of het hele plan gaat niet door. Dat betekent dat de uitvoering van de verkeersplannen door de wethouder gestopt zijn tot een definitieve beslissing is gevallen over de centrummaatregelen. Ook de maatregelen in onze wijk om de overlast door het centrumplan te beperken worden uitgesteld tot de uitslag bekend is.

Verontrustend is dat er weer plannen van het nieuwe college te verwachten zijn om de Slotlaan toch autovrij te maken. Er wordt gedacht aan een “pilot”, zoals nu de weekendafsluiting tijdens bepaalde uren op vrijdag- en zaterdagavond in de 2e Dorpsstraat. Als de Slotlaan inderdaad autovrij wordt, moeten er opnieuw verkeersplannen gemaakt worden en in het bijzonder voor onze wijk. De huidige plannen zijn gebaseerd op een autoluwe Slotlaan.

Onderhoudswerkzaamheden

Het andere voor de buurtvereniging belangrijke punt: achterstallig onderhoud uitvoeren zal wel doorgaan en is inmiddels al vanaf 30 april 2018 in gang gezet. Dit is een ander project, dat los staat van de centrummaatregelen of wijkverkeersplan. Het betreft hier hoofdzakelijk werkzaamheden zoals het herstraten van verzakte trottoirs, aanbrengen van markeren tegen ongewenst parkeren e.d.

Wijkverkeersplan

De gemeente heeft opdracht gegeven (of zal opdracht alsnog geven) aan een extern bureau om een plan te maken voor een aantel knelpunten: Het betreft de volgende situaties:

  • Prins Hendriklaan: Rond de stammen van de eiken wordt de bestrating opgedrukt en de bomen hebben rond de stam meer open grond nodig ( boomspiegel). Hier wordt gezocht naar een oplossing waarbij zo weinig mogelijk parkeerplaatsen veloren gaan;
  • Woudenbergseweg (de slagader van onze wijk): Snelheidsvertragende voorzieningen ter hoogte van de Oosterkerk, b.v. zoals. is aangelegd in de Jagerlaan bij het Christelijk Lyceum;
  • Herinrichten van de (korte) Krullelaan, met maatregelen om te voorkomen dat verkeer tegen de rijrichting in rijdt;
  • Verbetering kruising van de Huydecooperweg met de Woudenbergseweg;
  • Situatie bij de rotonde: Maatregelen om te voorkomen dat verkeer linksom de rotonde neemt.

Verder kwam nog ter sprake de verkeerssituatie bij de school het Spoor. Het gedrag van de ouders is het grootste probleem. Er is door een verkeersadviesbureau een lesmethode ontwikkeld om ouders te leren hoe ze hun kind veilig naar en van school kunnen brengen en halen. Deze lesmethode is aan vijf scholen in Zeist aangeboden, o.a. ook aan de Stationslaanschool. De scholen konden zich opgeven om deel te nemen. Geen enkele school heeft dit gedaan…. De gemeente heeft nog geen concrete plannen om de situatie verder te verbeteren.